Anka Raščupanka
Deca i ekologija

Podizanje i razvijanje ekološke svesti evidentno je i u raznim uočljivim oznakama na proizvodima, u cilju održavanja zdrave životne sredine. Pored međunarodno prihvaćenih oznaka, većina zemalja se opredelila za vlastite oznake.

Na prvi put organizovan Dan planete Zemlje, 22. aprila 1970. objavljen je značaj i znak reciklaže: trougao povezan strelicama koje su usmerene jedna na drugu (Mobiusova petlja). Posle toga, nesavesni proizvođači su zloupotrebom znaka dovodili korisnike u zabludu, zbog čega je industrija plastike uvela unutar znaka za recikliranje brojeve od 1 do 7. Brojevi 1 i 2 označavaju tvrdu plastiku, pogodnu za recikliranje, dok brojevi od 3 do 7 uključuju mekanu plastiku, uglavnom nepogodnu za recikliranje.

Najvažnije je prepoznati oznake na plastici, jer se svakodnevno upotrebljava:

1 ( PETE) vrsta koja se najčešće koristi u proizvodnji široke potrošnje: boce za sokove, pijaću vodu, pivo, providna plastična ambalaža za salate itd. Proizvode od ove vrste plastike treba koristiti samo jednom. Više puta upotrebljena povećava rizik od razvoja bakterija u njoj, a u svojoj strukturi sadrži prsten benzena koji je kancerogen.

2 ( HDP ili HDPE ) je druga vrsta tvrde plastike u koju se pakuju mleko, ulje, tečni deterdžent, šamponi, motorna ulja, igračke i neke vreće. Najmanje je štetna za korišćenje jer ne ispušta skoro nikakve hemikalije. Na plastičnim kesama obeležava se sa ( PE-HD ).

3 ( PVC ili 3V ) sadrži toksične hemikalije koje mogu uticati na hormone u telu čoveka i treba ih izbegavati. Na žalost, od ove vrste plastike prave se boce za ulje, sirće, pakovanje hrane, autobranike, igračke za decu i kućne ljubimce, flaše za ulje i sl. iako je dobro poznato da sadrži štetni atom hlora.

4 ( LDPE ) koristi se za proizvodnju boca koje izbacuju tečnost na stiskanje, kese u kojima je dugotrajni hleb, plastične jakne, torbe i tepisi, kao i za plastične vrećice i potpuno je bezopasna po ljudsko zdravlje.

5 ( PP ) je bela, poluprovidna plastika od koje se prave čaše, slamke i boce u koje se još u fabrici sipa vrela tečnost. Otporna je na toplotu i sigurna za upotrebu, dobar je izolator od vlage, masnoće i hemikalija. Ovu vrstu neki proizvođači obeležavaju trouglom okrenutim nadole.

6 ( PS ) široko zastupljena, lagana plastika, tvrda ili penasta, od koje se izrađuju plastični pribor za jelo, pakovanja za hranu i piće i dr. U svojoj strukturi sadrži kancerogeni prsten benzena, zbog čega se ne sme dugo koristiti.

7 ( PC i druga plastika) je najopasnija vrsta plastike iako se od nje najčešće proizvode pakovanja za sportska pića i hranu.

Ako ispred navedenih slova stoji slovi R znači da je plastika već reciklirana, ali se to ponovo može učiniti.

Oznaka za recikliranje stakla može se staviti, iako je opšte poznato da se ono može neograničeno puta reciklirati.

Oznaka na kartonu da se može reciklirati, stavlja se samo ako on nije fabrički natopljen smolama i drugim hemikalijama za otvrdnjavanje.

“Čitaj” Ekološke oznake

Materijal i proizvodi koji se mogu reciklirati.

Materijal koji se već recikliran.

Udeo recilkirane sirovine u %

Proizvod koji se nikako ne sme baciti sa ostalim otpadom. Na deponiji ili u prirodi ispušta otrove koji dospevaju u tlo i vodu.

Proizvod ispunjava uslove sigurnosti, zdravlja i zaštite životne sredine. Proizvod i usluge koje imaju smanjen štetni uticaj na životnu sredinu. Evropska oznaka obuhvata 23 kategorije, nastala 1993.

Odbačena ambalaža neće završiti na deponiji, već od strane ekološki osvešćenog proizvođača biti reciklirana.

Proizvod proizveden na održivi način. Održiva poljoprivreda, šumarstvo, proveren standard i kriterijum.

Provereno recikliran sadržaj proizvoda.

Proizvođač je ekološki odgovoran prema šumama.

Proizvođač upravlja šumama na ekološki održivi način.

Proizvod sa ekološkim statusom u Evropskoj uniji.

Podsetnik na odlaganje otpada.

Proizvod od 100% organskih sirovina.

Plavi anđeo, eko-oznaka nastala 1977. u Nemačkoj, obuhvata 80 kategorija proizvoda.

Ekološka oznaka Republike Srbije, namenjena opštoj potrošnji, procese i usluge, izuzev pića, ishrane i farmaceutskih proizvoda.

Oznaka energetske efikasnosti. A je najefikasniji uređaj a G najmanje efikasan.

Ekološka ocena od A do E, označava uticaj prehrambenih proizvoda na životnu sredinu.