commons.wikimedia.org
Miloš Crnjanski

Doktor Bojan Čolak iz Beograda na Institutu za slavistiku u Hamburgu održao je predavanje o aktivizmu Miloša Crnjanskog i odnosu slavnog pisca prema istoriji.

Studenti slavistike imali su priliku da se upoznaju sa Vidovdanskim ciklusom, jednim od tri iz zbirke „Lirika Itake“. Zbirka je izdata 1919. nakon što je pesnik kao austrougarski vojnik prošao užase Prvog svetskog rata.

Čolakovo predavanje, održano na inicijativu profesora hamburškog Instituta za slavistiku Roberta Hodela, za studente je bilo veoma korisno.

– Vidovdanske pesme imaju uporište u istoriji, a akcenat je stavljen na Kosovski boj i Sarajevski atentat.

Praveći otklon prema srednjovekovnoj carevini, Crnjanski veliča ostale ustaničke pokrete u kojima je srpski narod nosilac revolucije. Eksperimentišući sa žanrovima i polemišući sa velikim istorijskim temama, Crnjanski napušta aktuelnu poetiku moderne i uvodi srpsku poeziju u novu epohu avangarde – rekla je Jelena Anđelković, doktorant na Institutu za slavistiku.

Doktor Čolak za studente je pripremio listiće sa nekoliko pesama Crnjanskog na srpskom i prevodima na nemački jezik.

Predavanje je održano na srpskom jeziku. Ipak, posle svake celine profesor doktor Hodel usmeno je, na osnovu beležaka, prevodio na nemački jezik.

U publici je bilo najviše studenata Slavistike, a došli su i stručnjaci zainteresovani za temu. Među njima su bili i dr Olga Elermajer Životić, bivša lektorka na Institutu za slavistiku, i lektor Sead Porobić.