EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER
Propisi sve oštriji: Glasači u Cirihu prilikom izjašnjavanja o jednom od zakona

Više od 30 država u svetu koje su imale, a i danas imaju potrebu za stranom radnom snagom i doseljenicima, zakonski su, koristeći poznatu klauzulu ius soli, regulisale da deca rođena na teritoriji njihove države automatski dobijaju i državljanstvo bez obzira na nacionalnost i druge specifičnosti roditelja.

Među tim državama su: Nemačka, Francuska, Španija, SAD, Kanada i druge, ali ne i Švajcarska. Ipak, nedavno se pojavila inicijativa, “Vesti” su pisale o tome, da se i u Švajcarskoj uvede takav zakon i da se trenutni princip da samo deca švajcarskih državljana rođenjem dobijaju pasoš proširi i na decu drugih nacionalnosti koja se rode na teritoriji konfederacije. O tom predlogu su se izjasniili i čitaoci “Vesti”, koji većinom smatraju da bi njihovi potomci, tek kada odrastu i postanu punoletni sami trebalo da odluče hoće li da podnesu zahtev za švajcarsko državljanstvo.

Maria Ihas Šećerov živi u Cirihu sa suprugom i dvoje male dece.

– Mi smo upravo dobili drugo dete. Suprug Dušan i ja imamo B vize i deca su dobila B vize iako ja imam pasoš Evropske unije. Mi smo presrećna i vesela porodica, status oko državljanstva nam i nije toliko bitan. Smatram ipak, da, ako bi deca po rođenju dobila švajcarsko državljanstvo, to njima, ali i nama roditeljima, značilo još više sigurnosti, zaštite. To bi doprinelo i da imamo više samopouzdanja, tako da bih rado podržala taj predlog – kaže Maria.

SREĆNI I SA B VIZAMA: Maria i Dušan sa decom

Sneška Ristić iz Berna smatra da je ipak najbolje da deca po pitanju viza imaju isti status kao i roditelji.

– Ako bi dete po rođenju dobilo švajcarski pasoš, a roditelji nemaju, u slučaju da roditelji odluče ili moraju da iz nekih razloga napuste Švajcarsku, došlo bi do određenih pravnih problema i eventualno razdvajanja porodice. Kada odrastu na njima je da odluče o državljanstvu, kao i moja deca, tek što su činila kada su postali punoletni.

ISTI STATUS ZA SVE U PORODICI: Sneška Ristić

Željko Stanković iz Bazela ne podržava inicijativu da deca po rođenju u Švajcarskoj automatski dobiju državljanstvo.

– Smatram da za to ima više razloga, a jedan od njih je recimo da i neko ko je veoma kratko vreme u Švajcarskoj (na primer, azilanti izbeglice, itd..) može da ostvari to pravo da im dete ukoliko se rodi u Švajcarskoj postaje državljanin Švajcarske. Smatram da su integracija, poznavanje jezika, kulture, finansijska stabilnost, nekažnjavanje, itd… u nekom vremenskom periodu preduslov za dobijanje švajcarskog državljanstva.

Duško Šukurma

Duško Šukurma iz Ciriha podržava inicijativu da deca po rođenju dobiju švajcarsko državljanstvo.

– Mladi uglavnom ostaju u Švajcarskoj, a kada odrastu uvek mogu odlučiti da li će da se vrate u domovinu ili odu bilo gde.

Božidar Nikolić

Manje maltretiranja

– Iako su politička mišljenja podeljena, a i ja sam povremeno aktuelno učestvovao u rešavanju sličnih tema i problema u vezi sa pitanjem stranaca u Švajcarskoj, lično smatram da bi mogao da se prihvati predlog da deca koja su rođena u Švajcarskoj dobiju i državljanstvo. Time bi se izbegli dugogodišnje maltretiranje i procedura oko dobijanja državljanstva, posebno u slučajevima dece čiji roditelji dolaze sa Balkana ili drugih zemalja, čiji državljani ne uživaju uvek pozitivno mišljenje i status u Švajcarskoj. Mislim da 99 % dece rođene u Švajcarskoj sigurno ostaje da radi i živi u Švajcarskoj, i ako dobiju državljanstvo, mnogo brže se integrišu i uključe u sistem života u Švajcarskoj – kaže Božidar Nikolić iz Bazela.

Raspada se porodica

Deca Rade P. iz Lucerna su dobila švajcarsko državljanstvo, ali ona to navodi kao loše iskustvo koje se nije dobro odrazilo na odnose u porodici.

– Uh, mnogo sam razočarana. Deca su rođena ovde, mi kao roditelji nismo imali državljanstvo i za decu smo tek kasnije predali zahtev, koji je prihvaćen i oni su dobili švajcarske pasoše. Od tada su se naši porodični odnosi poremetili. Decu su naučili svojim pravima i oni su se nadležnim institucijama počela da žale da ih roditelji nerviraju, da ih smaraju, da čak hoće i da ih biju,itd … Naravno, oni veruju deci, a ne roditeljima, i tako, raspada se porodica. Podigneš ton na dete, a ono odmah zove policiju. Ako se buniš, decu hoće da vode u dom, ili drugde, neko će da plaća, a ovde se sve radi zbog novca. Uh!!!

Selektivna demokratija

Podsetimo poslanici Paul Rehtštajner i Liza Macone zalažu se za reformu oko buduće integracije stranaca.

– U Švajcarskoj danas važi samo “tri četvrtine” demokratije, jer jedna četvrtina njenog stanovništva ima strani pasoš i time je u startu isključena iz sektora korišćenja građanskih prava. To mora da se menja i da se načini veliki iskorak napred jer je ius soli široko rasprostranjen, recimo u Nemačkoj, Francuskoj ili SAD – obrazlaže svoj predlog Rehtštajner.

On kritikuje dosadašnje izmene zakona o sticanju državljanstva jer su svaki put propisi sve oštriji. Tako je 2017. godine švajcarski pasoš dobilo 46.000 stranaca, a taj broj se sada sveo na svega 35.000.