U čast najvećeg praznika i u ime ljubavi naših učenika prema tradiciji, kulturi i običajima našeg naroda, tim nastavnika angažovanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u pokrajini Baden-Virtemberg, objedinio je dečje uskršnje radove u Zbornik, čijim stvaranjem su nastavnici podelili radost praznika sa učenicima.

Ovo je četvrto izdanje Zbornika u kome se nalaze dečji radovi na temu Uskrsa. Na 26 bogato ilustrovanih stranica predstavljeno je više od 90 učeničkih radova. Većina objavljenih radova u Zborniku učestvovala je na konkursu, koji su organizovali nastavnici dopunske nastave na srpskom jeziku u Republici Sloveniji pod nazivom “Najlepše uskršnje jaje”. Na tom konkursu učestvovalo je ukupno 76 radova učenika dopunske nastave na srpskom jeziku iz pokrajine Baden-Virtemberg, kojima su đaci tokom nastavnih i vannastavnih aktivnosti obeležili jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

Kao što je već više puta istakla Tatjana Popović, koordinatorka dopunske nastave u pokrajini Baden-Virtemberg, konkursi sačinjavaju važan segment vannastavnih aktivnosti, koje su sastavni deo obrazovno-vaspitnog procesa, a samo učešće na njima na poseban način motiviše učenike da predstave zadatu temu. Zato nastavnici dopunske nastave na srpskom jeziku u ovoj nemačkoj pokrajini zajedno sa đacima veoma rado učestvuju na konkursima, posebno onima u Srbiji u kojima je, zahvaljujući velikoj podršci i angažovanju Ministarstva prosvete, omogućeno i učešće učenika iz dijaspore.

Uređivački tim nastavnika pokrajine Baden-Virtemberg povodom četvrtog izdanja Zbornika ističe da je objedinjavanje radova, crtanih i pisanih dečjom maštom pravo zadovoljstvo, a ilustracije Zbornika su pravo malo kreativno bogatstvo za koje su najzaslužnija deca.