EU ministri za što brži nastavak dijaloga Beograda i Prištine

Vestionline, Tanjug
EPA/Stephanie Lecocq

Očekuje se da se Srbija pohvali i ohrabri za dalje evrointegracione korake, ekonomske reforme i saradnju u regionu. 

Ministri EU 18. juna u Luksemburgu razgovaraće o napretku zemalja u procesu proširenja.

Jačanje vladavine prava, primena osnovna prava i nastavak dijaloga sa Prištinom biće deo ministraskih preporuka za Srbiju, sazanje Tanjug u Briselu.

U nacrtu zaključaka Saveta, u koji je Tanjug imao uvid, EU ministri pozdravljaju ukupan napredak koji je Srbija ostvarila na svom putu pristupanja EU.

”Srbija je nastavila da radi na usklađivanju svog zakonodavstva sa standardima (EU) u mnogim oblastima. Napredak u oblasti vladavine prava, osnovnih prava kao i noramlizacija ondosa Srbije sa Kosovom ostaju osnova i odrediće tempo pritupnih pregovora”, navodi se u nacrtu teksta.

Veliki deo ministarskih zaključaka o Srbiji odnosi se upravo na dijalog Beograda i Prištine.

”Savet naglašava da trenuti status kvo nije održiv. Neophodno je da se dijalog nastavi što pre”, navodi se u nacrtu zaključaka.

Od Beograda se očekuje da napravi dalje napore i doprinese uspostavljanju ”pogodnog okruženja za vođenje dijaloga” što, prema tekstu dokumenta, uključuje ”međunarodno i regionalno angažovanje” i ”uzdržavanje od poteza koji mogu biti protumačeni kao provokacija.”

Ministri EU naglašavaju da sveobuhvatni pravnoobavezujući sporazum mora da reši ”sva otvorena pitanja u skladu sa međunarodnim pravom, EU standardima i da doprinese regionalnoj stabilnosti”.

”Zaključivanje takvog sporazuma, bez odlaganja, pod pokroviteljstvom Visokog predstavnika, neophodno je da bi Srbija i Kosovo napredovali na EU putu”, navodi se u zaključcima EU ministara.

Savet izražava žaljenje što nije bilo napretka na prvom mestu u izradi statuta Zajednice srpskih opština, ali ni i u punoj primeni zajedničkog upravljanja prelazima, energetskom sporazumu, a konstatuje se da nije došlo ni do otvaranja za saobraćaj mosta u Kosovskoj Mitrovici. Ministri podsećaju da svi dogovori koji su postignuti tokom dijaloga moraju biti potpuno primenjeni uključujući sporazume o pravosuđu i telekomunikacijama.

U nacrtu ministarskih zaključaka o Srbiji ocejnjuje se da EU integracije ostaju strateški cilj Srbije. Savet ohrabrujue srpske vlasti da se snažno posvete promovisanju evropskih vrednosti posebno u komunikaciji sa građanima.

Srbija se poziva da se fokusira na ubrzanje reforme u oblasti vladavine prava sa posebnim fokusom na nezavisnost i efikasnost sudstva.

”Opipljivi rezultati očekuju se u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca”, stoji u tekstu nacrta zaključaka Saveta EU.

Savet izražava zabrinutost zbog nedostaka napretka u oblasti slobode izražavanja i poziva Srbiju da garantuje bezbednu klimu kako za slobododno izražavanje tako i za nezavisnost medija.

U oblasti medija podvlači se da je primetan progres u pripremi medijske strategije pri čemu se Srbija poziva da usvoji i primeni Stretegiju na transparentan i inkluzivan način.

Srbija se kroz ministarske zaključke poziva i na puno poštovanje prava fundamentalnih prava, uklučujući prava najranjivijih grupacija kao i nacionalnih manjina.

U slučaju nacionalnih manjina to podrazumeva upotrebu manjinskih jezika u obrazivanju i medijima i operativnost saveta nacionalnih manjina, navode u Savetu.

Savet EU podseća i na važnost jačanja ”istinske međustranačke debate”, rada sa organizacijama civilnog društva i obezbeđivanje funkcionisanja nezavisnih tela i demokratskih institucija uključujući i parlament Srbije.

Srbija se kroz ministarske zaključke podseća i na važnost rešavanja slučajeva ratnih zločina pred domaćim sudovima i punu saradnju sa Tribunalom u Hagu.

Beograd je i ovom prilikom pohvaljen zbog nastavka svog angažovanja u mnogim regionalnim inicijativama i pozvan da nastavi dosadašnje napore na jačanju dobrosusedskih odnosa.

Kada su u pitanju ekonomski kriterijumi, Savet bi, prema tekstu nacrta zaključaka, trebalo da pozitivno oceni dalji napredak Srbije u oblasti ekonomskih reformi. Srbija se podstiče da kroz strukturne reforme nastavi jačanje kompetitivnosti i dugoročnog i inkluzivnog ekonomskog rasta posebno u oblasti tržišta rada i energetskom sektoru.

Ministri EU pozivaju Srbiju da uskladi svoju trgovinsku i energetsku politiku sa EU standardima sa posebnim fokusom na tržište gasa.

I ove godine Savet EU ponavlja potrebu da Srbija tokom svog procesa pristupanja EU nastavi usklađivanje svoje spoljne i bezbednosne politike, ali i vizne politike sa EU.

Istovremeno, nacrt zaključaka Saveta EU posebno pozdravlja aktivno učešće Srbije u operacijama i misijama u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.

Rasprava ministara spoljnih i evropskih poslova zemalja članica EU o ”Paketu proširenja” koji uključuje šest partnera sa Zapadnog Balkana i Tursku redovan je proces koji sledi nakon objavljivanja izveštaja Evropske komisije o napretku tih zemalja na putu evrointegracija.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime