pixabay.com

„Potpomognuto samoubistvo“ dozvoljeno je u Švajcarskoj od 1941. godine ako osoba koja u tome pomaže, čini to iz nesebičnih pobuda. Zbog širokog tumačenja propisa o pravu na dostojanstvenu smrt, u ovoj alpskoj zemlji došlo je i do paradoksa – do tzv. „samoubilačkog turizma“.

Zbog liberalnih propisa, Švajcarska je postala destinacija ne samo neizlečivo bolesnih ljudi iz drugih zemalja, već i onih koji nisu bolesni, ali su nezadovoljni kvalitetom svog života odlučili da ga prekrate. U tom naumu im za pozamašan novac pomažu specijalizovane klinike. Koriste specijalne koktele otrovnih hemikalija koje pacijenti udišu ili popiju sa sokom. Iako se pacijentima zvanično odobrava eutanazija u slučaju neizlečivih bolesti, bivši zaposleni u tim klinikima svedoče da se na eutanaziju prima svako ko je spreman da plati. Usluga za elegantan odlazak na onaj svet kreće se od 4.000 do 8.000 evra..

Primere „samoubilačkog turizma“ videli smo i u slučaju sada već pokojnog Australijanca Dejvid Gudala i još žive Francuskinje Žaklin Ženusel koja je izjavila da je za dobrovoljnu smrt sledeće godine jednoj klinici platila 10.000 švajcarskih franaka.

Upravo na primeru Švajcarske pokazuje se opravdanost strahovanja da će ideja da se neizlečivim bolesnicima u termalnoj fazi bolesti prekrate muke, izrodititi u egocentrizam i zloupotrebe. Čak 21 procenat pacijenata koji su eutanazirani nisu uopšte bili smrtno bolesni!

Nakon što su sve češće pominjani u javnosti, ali ne po siru i časovnicima već po „samoubilačkom turizmu“, vlada u Bernu je predložila izmenu zakona kako bi se eutanazija primenjivala samo za beznadežne bolesnike koji bi prethodno o svom statusu morali da dobiju potvrdu dve nezavisne medicinske komisije. Međutim, na referendumu, po kojima su takođe poznati, Švajcarci su odbacili vladin predlog.

Licencirani izvršitelji

Lekari su mahom protivnici eutanazije i često se pozivaju na Hipokratovu zakletvu na koju su se obavezali. Ona u jednom delu glasi: „Nikome neću, čak i ako me zamoli, prepisati smrtonosan otrov, niti ću mu dati savet koji može prouzrokovati njegovu smrt.“ Domaći autori nacrta posebnog zakona o dostojanstvenoj smrti predvideli su uvođenje licenciranih izvršitelja eutanazije. Oni će biti medicinsko-tehničke struke, a posebnim protokolom biće utvrđena konkretna pravila o sprovođenju eutanazije.