Z. Raš
Više od kola: Sa Evropske smotre održane ove godine u Beogradu

Već posle jubilarne, 25. Evropske smotre srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu koja će biti održana 30. i 31. maja u Parizu, sve sledeće će se održavati isključivo u otadžbini, odnosno Srbiji i Republici Srpskoj. Ovo je najvažniji rezultat maratonske i više nego burne sednice Saveta Evropske smotre srpskog folklora, koja je u subotu i nedelju održana u Beogradu.

Ovaj predlog istovremeno su izneli predstavnici savezi Austrije, Švajcarske i Nemačke.

– Činjenica je u tih nekoliko dana trajanja Smotre, folklorna društva iz cele Evrope ostave u gradu domaćinu između 800 hiljada i milion evra. To nije mali novac i zbog čega bismo ga ostavljali u zemljama gde živimo kada je i ključni cilj smotre da naša deca ne izgube svoj identitet. Znamo mi u dijaspori odlično da nas u matici i dalje ne cene dovoljno, i za Srbiju i za Republiku Srpsku smo i dalje dvanaesta rupa na svirali, ali mi ne prestajemo da brinemo o svojoj otadžbini, a znamo odlično da će taj novac koji potrošimo otići i za bolje zdravstvo, za bolje puteve, policiju. Zato je i stav našeg Saveza bio izričit – kaže Dragiša Vasiljević ispred austrijskog Saveza.

I jezik i prijatelji

Predsednik Saveza srpskih folklora Švajcarske Nenad Milenković ističe da je potpuno logično da se takve manifestacije održavaju u otadžbini:

– Negujemo srpski folklor i srpsku tradiciju i zar nije najlogičnije da se onda te manifestacije održavaju u otadžbini, a i naša deca su najponosnija kada upravo u svojoj matici mogu da prezentuju sve ono što su radili.

I Tomislav Sofranić, drugi predstavnik Nemačke u Savetu evropske smotre, naglašava je od ogromnog značaja da se smotre ubuduće održavaju isključivo u otadžbini kako bi deca na taj način još više zavolela svoj jezik i kulturu.

– U Nemačkoj je bukvalno pedeset odsto Srba iz Srbije i isto toliko iz Republike Srpske i zato je jako bitno da što češće dolaze u svoju otadžbinu jer na takvim događajima stiču nove prijatelje, ali i bolje upoznaju jezik i svoju tradiciju. Ne zaboravimo da je cilj svih nas da nam deca ne zaborave ko su i odakle su – podseća Sofranić.

Sastanak Saveta Evropske smotre iskorišćen je i za izmenu dela Pravnilnika kako bi se, zaključak je, poboljšao kvalitet takmičenja.

Među ključnim izmenama je taj da za nominacije neće biti uslov postojanje fiksne bine, pa je ubuduće moguće da to bude i na montažnim igračkim binama koje ispunjavaju sve kriterijume iz Pravilnika.

Stop mućkama

Na predlog Saveza srpskih folklora Švajarske, usvojeno je da ubuduće na evropskim smotrama mogu da učestvuju igrači koji su u toj godini napunili ili će napuniti 14 godina, a kako bi se sprečilo dovođenje igrača iz matice, svaki igrač mora da ima najmanje četiri meseca dozvolu boravka u zemlji za koju će nastupati. U tom smislu je izmenjen i član 10 Pravilnika, pa će ona društva koja prekrše ove odrednice biti diskvalifikovana bez mogućnosti da se takmiče naredne godine.

Takođe, usvojen je predlog Savez srpskih udruženja Nemačke da već od Smotre u Parizu, na bini ne može da bude više od 52 izvođača (bez orkestra) koji će imati adekvatnu narukvicu. Na ovaj način će faktički biti onemogućeno da se na bini pojavljuje mnogo više igrača. Doduše, ovom izmenom je omogućeno da tokom jedne koreografije nastupe dve ekipe iz istog društva.

Najburnije je bilo kod tačke pet sednice “Predlog registracije novog udruženja u APR Srbije”.

Predstavnici Nemačke i Austrije su na različite načine videli kako bi to novo udruženje trebalo da se formira, pa je napravljen kompromis da se za početak oformi Radno telo, koje bi trebalo da pripremi sve pravne i druge uslove kako bi se u Srbiji preregistrovala organizacija koja je pre dve godine registrovana u Sloveniji.

Za predsednika tog Radnog tela izabran je Nenad Milenković, predsednik Saveza srpskih folklora Švajcarske, njegov zamenik je Danilo Đokić, predsednik Saveza srpskih udruženja Nemačke, sekretar Dragiša Vasiljević, predstavnik Saveza Srba Austrije, dok će blagajnik biti Drago Vojvodić, predsednik Saveza folklornih društava Slovenije.

Savet Evropske smotre je odlučio i da Zvezdan Đurić i Momčilo Vesović, predsednik Saveza folklornih društava Republike Srpske budu zaduženi za pripremu Statuta tog novog udruženja.

Nesporazumi na relaciji Nemačka-Austrija

Članovi Saveta nisu mogli da se dogovore oko načina na koji bi se osnovalo novo udruženje koje bi u budućnosti rukovodilo Evropskom smotrom. Najviše sporenja je bilo na relaciji Nemačka-Austrija.

– Zapelo je samo oko toga koji prvi korak treba da bude u stvaranju novog udruženja. Neki su mišljenja da Savet treba sam sebe da proglasi Skupštinom sa čim se Savez Srba Austrije ne slaže. Naše mišljenje je da bi prvi korak morala biti osnivačka skupština, posle čega bi se izabrali i upravni i nadzorni odbor. Želimo da sve bude javno i da svaka članica Smotre bude obaveštena o detaljima – objašnjava Dragiša Vasiljević, predstavnik Austrije.

Danilo Đokić, predsednik Saveza srpskih udruženaj Nemačke, odgovara da je najveći nesporazum sa kolegama iz Austrije oko redosleda poteza pri formiranju novog udruženja.

– Oni smatraju da skupština novog udruženja treba da broji 250 članova, a mi iz Nemačke smatramo da je mnogo bitnije da se prvo registrujemo u Srbiji, a tek onda usvojimo pravila i statute. Oba predloga su u funkciji poboljšanja uslova za folklorna društva jer svi radimo u iustom cilju, a to je pospešivanje negovanja srpske tradicije i kulture. Nažalost, ranije ništa nije postojalo i sada dižemo kuću od temelja – ističe Đokić.

Predsedavajući Evropske smotre, Bojan Stefanović je ipak uveren da će novo udruženje biti registrovano uskoro.

– Očekujem da ćemo početkom sledeće godine imati sastanak u Parizu na kome bi se u potpunosti razradile sve obaveze tog novog krovnog udruženja – naglašava Stefanović.

Čekajući novi naziv

Radnom telu Saveta je ostavljeno da proveri koji naziv buduće organizacije može biti registrovan u Agenciji za privatne registre Srbije, a za to vreme je ostavljeno i svim članovima Saveta da ponude još neki naziv.

Savet je izglasao tri predloga: Asocijacija srpskog folklora dijaspore, Srpski folklor dijaspore i Udruženje folklora srpske dijaspore.

U Beogradu prodato 4.071 ulaznica

Savet Evropske smotre informisan je o finansijskom izveštaju sa nedavno završene 24. Evropske smotre u Beogradu čiji domaćini su bili predstavnici Saveza folklornih društava Švajcarske.

Predsednik ovog saveza, Nenad Milenković je naveo da je ovo bila najposećenija smotra, te da je ukupno prodato 4.071 ulaznica.