commons.wikimedia/Lumen roma

Beograd, 20. oktobar – Delegacija Srbije, koju predvodi guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, sastala se u Vašingtonu sa visokim predstavnicima MMF-a i sa predstavnicima velikog broja investitora. Sastanci su organizovani u okviru redovne Godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke.

Tokom sastanka sa delegacijom Republike Srbije, gospodin Tao Žang, zamenik izvršnog direktora MMF-a, ocenio je da je Srbija zemlja prepoznatljiva po posvećenosti nosilaca ekonomske politike sprovođenju strukturnih reformi. Ponovio je da će MMF ostati pouzdan partner u sprovođenju reformi u Srbiji i tokom aranžmana koji se realizuje kroz Instrument za koordinaciju politike, koji je zaključen u julu 2018. godine. Žang je potvrdio važnost diversifikacije srpske ekonomije ukazujući na uspešnu promociju Srbije koju je nedavno kroz intervju guvernera imao prilike da vidi na kineskoj televiziji.

Guverner Jorgovanka Tabaković potvrdila je da je Srbija prethodni period iskoristila za jačanje makroekonomske stabilnosti zemlje, u čemu je važnu ulogu imala puna koordinacija politika. Kao primere, guverner je istakla inflaciju u Srbiji koja je pod kontrolom – u proseku 2%, javne finansije koje su uređene i državu koja daje snažan doprinos rastu investicija u Srbiji. U uslovima snažnog rasta izvoza robe i usluga, deficit tekućeg računa je prepolovljen i petu godinu u potpunosti pokriven stranim direktnim investicijama, čime se obezbeđuje kvalitetno dugoročno finansiranje investicija.

Guverner je posebno istakla i stabilan finansijski sistem Srbije koji je dodatno ojačan smanjenjem učešća problematičnh kredita na nivo ispod 5%, dok je snažan rast kreditne aktivnosti po povoljnim finansijskim uslovima bitna podrška ekonomskom rastu. Ukupan napredak za rezultat ima i znatno nižu premija rizika Srbije koja je u septembru bila na najnižem nivou, ispod 50 baznih poena, a kreditni rejting zemlje je povećan na korak od investicionog rejtinga. Snažno fiskalno prilagođavanje omogućilo je i da pad učešća javnog duga, na oko 50% BDP-a, bude brži od očekivanog. Na pitanje Žanga šta smatra ključnim razlogom za ovakve rezultate guverner je istakla da Srbija ima prednost kojom se retki mogu pohvaliti – usaglašenost monetarne i fiskalne politike, što je osnov za postizanje ovakvih rezultata, za razliku od drugih zemalja u kojim postoji dominacija jedne politike nad drugom. „To je temelj koji je postavljen u vreme kada je predsednik vlade bio Aleksandar Vučić“, rekla je Tabaković. Žang se složio sa takvom ocenom i dodao da bi drugi trebalo da uče na primeru Srbije.

Tokom sastanka s direktorom MMF-ovog sektora za Evropu Polom Tomsenom zaključeno je da se dobra saradnja Srbije sa ovom institucijom nastavlja i u okviru aktuelnog aranžmana s MMF-om, koji ima savetodavni karakter i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Ocenjeno je da je naša ekonomija pokazala otpornost na uticaje iz međunarodnog okruženja. Na pitanje Tomsena šta je to što Srbiju čini znatno otpornijom na uticaje iz okruženja, imajući u vidu da uprkos slabijoj eksternoj tražnji beleži visoke stope stope ukupnog rasta, kao i visok izvoz, guverner Tabaković je istakla da su to stabilnost i diversifikacija – stabilnost po kojoj je Srbija prepoznatljiva – politička, monetarna i finansijska, što su ključni stubovi održivog rasta naše ekonomije, kao i diversifikacija investicija, kako u pogledu sektora i projekata, tako i geografska diversifikacija. Tomsen se složio i istakao da su politike u Srbiji danas dobre, znatno bolje nego u periodu pre sedam godina, i da je implementacija reformi dobra.

Tokom sastanaka na svim nivoima, i onim posvećenim zemljama regiona, Srbija je istaknuta kao primer zemlje gde se beleže natprosečni rezultati na planu rasta investicija, i privatnog sektora i države, uz dobre tendencije na tržištu rada koje se mere snažnim rastom zaposlenosti i rastom zarada.

I tokom ovog Godišnjeg zasedanja investitori su pokazali veliko interesovanje za našu zemlju. Prema njihovoj oceni, Srbiju izdvaja i čini dobrim investicionim odredištem dobra ukupna ekonomska politika, očuvanje cenovne stabilnosti i fiskalne discipline, unapređenje poslovne klime i jačanje bankarskog sektora. Ocenjuju i da imaju poverenja da će institucije Republike Srbije ostati posvećene očuvanju kontinuiteta aktuelne ekonomske politike. Konkretna potvrda da se ekonomija Srbije smatra stabilnom i da ima dobre perspektive, jeste i priliv stranih direktnih investicija koji je prošle godine iznosio 8,2% BDP-a, a tokom osam meseci ove godine njihov priliv je i viši nego lane, za 35%.

Tokom Godišnje skupštine na svim nivoima su analizirani i izazovi koji oblikuju međunarodno okruženje, i ocenjeno je da će najbolju poziciju u izmenjenom globalnom ambijentu imati zemlje koje su prethodni period iskoristile za sprovođenje reformi i jačanje izgleda domaćih privreda.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime