Vesti
Ministar saobraćaja Folker Vesing najavio da će se sve uskoro znati

Pomoć koju je uvela nemačka vlada svojim građanima da bi ublažila posledice velikog poskupljenja oličena je između ostalog i u ponudi mesečnih karata za javni prevoz po ceni od samo devet evra. Važio je u junu i julu, a taj tromesečni ustupak ističe 31. avgusta i upravo se raspravlja o tome da li bi trebalo produžiti ovu korisnu novotariju. Naravno, država pokriva razliku do daleko veće, ranije cene karata. Taj iznos dostiže oko 2,5 milijarde evra. Sada se traži alternativa za ovu pogodnost koja očito ne može da bude vremenski neograničena. Jedan od predloga jeste da ubuduće godišnja karta košta 365 evra, a mesečna 69 evra i da pritom takođe važi za sva vozila javnog prevoza.

Savezni ministar saobraćaja Folker Vising je najavio kako računa s tim da će nova karta biti uvedena do kraja ove ili početkom iduće godine. Neka preduzeća u sektoru javnog prevoza već su prijavila velike gubitke zbog ove rasprodaje njihovih usluga kojoj je kumovala savezna vlada.

Daleko više kritika bilo je na račun propisa kojim je uveden tzv. Tankrabat, odnosno popust na redovnu cenu goriva koje je zbog energetske krize naglo i ozbiljno poskupelo. I taj popust će važiti do 31. avgusta, a onda će cene ponovo biti znatno veće nego sada.

Niko za sada ne može da tvrdi kako će u septembru stupiti neki novi “paket” olakšica građanima.

Ipak, ima i novotarija koje su tek stupile na snagu 1. avgusta. Reč je o poznatim stipendijama BAFEG
koje se daju studentima, đacima na praksi i drugima (uz ispunjenje određenih preduslova). Te stipendije su sada povećane za šest procenata, a novost su i povećani dodaci za plaćanje stanarine onima koji ne žive kod roditelja.

U ponedeljak, 1. avgusta, stupio je na snagu i novi propis EU kojim su ojačana prava radnika. Reč je o tome da su uslovi rada precizno navedeni u ugovoru s poslodavcem i da se on mora pridržavati tih obaveza. Sve oko tog ugovora obavlja se u pismenoj formi pre prvog dolaska na posao na osnovu dogovora dve strane. Tu se radi o važnim stvarima poput trajanja probnog rada, visine zarade, regulisanja isplati prekovremenog rada, dogovorenog radnog vremena i pauza na poslu.

Sve ovo važiće samo za novozaposlene i neće uticati na radne ugovore sklopljene ranije, dakle pre 1. avgusta ove godine.

Onlajn osnivanje firme

Od prvog dana ovog meseca važi i novi propis po kome se firma može osnovati i preko intereneta, bez odlaska kod notara. Reč je o GMBH preduzećima (Društvo sa ograničenom odgovornošću) i onih sa oznakom UG (Ograničena odgovornost).