commons.wikimedia
Vojvoda Stepa Stepanović

Na dan 24. avgusta 1914. godine definitivno je završena čuvena bitka na Ceru u kojoj je srpska vojska zadala žestok udarac austrougarskim snagama, a general Stepa Stepanović taktički do nogu potukao austrijskog komandanta Oskara Poćoreka.

Bitka je započela 16. avgusta 1914. oko planine Cer, a srpska vojska je sprečila pokušaj
Austrougarske da na samom početku vojnički slomi i okupira Srbiju kako bi se, u skladu s planovima sila Antante, posle mogla okrenuti protiv Rusije.

Takav ishod bitke prilično je iznenadio svetsku javnost, koja je očekivala da se jedna mala država ne može odupreti velikoj sili.

Pobedi je znatno doprinela ispravna defanzivna strategija srpske Vojne komande, kao i činjenica da su njeni oficiri i vojnici u balkanskim ratovima stekli vredna iskustva u vezi za modernim načinom ratovanja.

Austrougarska monarhija odredila je za glavnokomandujućeg svojih snaga na srpskom ratištu Oskara Poćoreka, čoveka rođenog u porodici germanizovanih Slovenaca i srbofoba.

On je sve vreme pritiskao zvanični Beč da objavi rat Kraljevini Srbiji kako bi sa sebe skinuo odgovornost za atentat u Sarajevu, koji je došao kao posledica njegovih loših bezbednosnih procjena.

Austrougarske snage su na kraju bitke bežale preko Drine i Save, a veliki deo okupatorsih snaga udavio se u pokušaju da ih prepliva.

Francuski novinar Henri Barbi napisao je već 19. avgusta 1914. godine:

„Istorija Austrougarske je isprepletana impozantnim porazima, a vladavina Franje Josifa je bila plodna u vojnim katastrofama. Ali do danas, stari monarh je mogao da govori da su ga pobedile samo Velike sile, Francuska 1850. i Pruska 1866. godine.

Danas je Srbija, sa desetinom teritorije Austrije, sa desetinom njenog stanovništva, nanela prvi i odjekujući poraz.“

Zbog izuzetnih zasluga u rukovođenju i komandovanju u Cerskoj bici, komandant Druge srpske armije Stepa Stepanović unapređen je u čin vojvode. Ta prva pobeda saveznika u Prvom svetskom ratu afirmisala je komandanta Stepu, što je bitno ojačalo i moral savezničke vojske.

Proterivanjem neprijatelja do Drine i završnim borbama kod Šapca, od 21. do 24. avgusta 1914. godine, okončana je cerska operacija.

U Cerskoj bici srpske snage izgubile su više od 16.000 vojnika, dok su austrougarski gubici iznosili oko 25.000 stradalih.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime