pixabay.com

Randomizovana kontrolisana studija otkrila je da konzumiranje varijate vitamina B3 – nikotinamida od 500 mg dva puta dnevno, smanjuje stopu novih nemelanomskih karcinoma kože za 23%. Ova studija je dokazala da je ovaj vitamin zapravo najvažniji za očuvanje zdravlja kože i srečavanja mogućnosti za pojavu raka.

Ključna hemikalija o kojoj treba da znate se zove nikotinamid (poznat i kao niacinamid).

Nikotinamid ili niacinamid je varijanta vitamina B3. Nalazi se u izvorima ishrane kao što su meso, riba, orasi, žitarice i pečurke. To je prekursor nikotinamid adenin dinukleotida (NAD+), neophodnog za mnoge fiziološke reakcije koje pomažu ćelijama da dobiju energiju, prenosi Technology.

Ako ne dobijate dovoljno vitamina B3, možete dobiti bolest pelagru. Pelagra utiče na organe sa visokim zahtevima za ćelijskom energijom kao što su mozak, koža i creva, manifestujući se onim što medicinski stručnjaci ponekad nazivaju “4 D” – dermatitis, dijareja, demencija i smrt.

Nedavno, novi dokazi sugerišu da dopuna ishrane vitaminom B3 može imati niz prednosti, posebno za kožu.

Pokazalo se da nikotinamid dopunjava ćelijsku energiju, poboljšava DNK, deluje protivupalno i modulira deo lokalne imunosupresije izazvane ultraljubičastim zračenjem.

U trećoj fazi, dvostruko slepoj, randomizovanoj kontrolisanoj studiji, 386 pacijenata sa visokim rizikom od raka kože uzimalo je nikotinamid 500 mg dva puta dnevno ili placebo tokom 12 meseci. Rezultati su bili upečatljivi: stopa novih nemelanomskih karcinoma kože bila je 23% niža u grupi koja je primala nikotinamid nego u grupi koja je primala placebo.

Slična poboljšanja su primećena u malim studijama pacijenata sa transplantacijom bubrega – grupa za koju je dobro poznato da je pod povećanim rizikom od razvoja raka kože.

Nikotinamid se takođe sve više koristi u kozmetici i proizvodima za negu kože. Nekoliko malih kliničkih studija pokazalo je da niacinamid može da pomogne u poboljšanju bora, viška pigmentacije, crvenila, bledosti i elastičnosti kože.

Starija koža ima manje nikotinamid adenin dinukleotida. Teorija je da dopuna nikotinamidom može da pomogne u obnavljanju ovih nivoa, što onda pomaže u popravljanju ćelijske disfunkcije.

Uzimanje suplemenata niacinamida
Nikotinamid je suplement koji se dobro toleriše. Lako je dostupan u većini apoteka ili supermarketa, košta manje od 10 centi po kapsuli.

Trebalo bi da znate da različite formulacije vitamina B3 postoje u slobodnoj prodaji, kao što je niacin (koji može izazvati duboko crvenilo nakon konzumiranja). Bolje je potražiti formulaciju niacinamida.

Optimalna dugotrajna doza niacinamida nije poznata, ali s obzirom da je ONTRAC studija koristila režim od 500 mg dva puta dnevno, to je generalno ono što se preporučuje.

Njegova uloga kod dece je manje jasna. Čini se da je bezbedno, ali terapeutska korist koju nudi niacinamid kod pedijatrijskih pacijenata tek treba da se utvrdi.

Na osnovu dosadašnje naučne literature, razumno je preporučiti niacinamid osobama sa visokim rizikom od raka kože.

Međutim, to je samo jedan od stubova zaštite od sunca. Korišćenje krema za sunčanje i odeće koja je pametna za sunce, izbegavanje izlaganja suncu usred dana i svest o novim ili promenljivim tačkama na koži i dalje su od ključne važnosti.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here