Pixabay.com
Foto: Ilustracija

Procenjuje se da u svetu ima skoro pet milijardi korisnika mobilnih telefona. Samim tim, ne smemo da zanemarujemo uticaj koji oni imaju na naše svakodnevno funkcionisanje, ali ni na zdravlje.

Različite vrste elektromagnetnih talasa

Od zračenja, kakvo god ono bilo, potrebno je da se zaštitimo. Međutim, da bismo znali od čega se štitimo, moramo prvo da znamo kako telefoni zrače.

Po definiciji, elektromagnetno zračenje je fizička pojava kroz koju se šire električni i magnetni talasi, odnosno fotoni. U elektromagnetnom spektru postoje jonizujući i nejonizujući zraci. Jonizujući su dovoljno jaki da izbacie elektron iz ljuske atoma i tako ga jonizuju.

Među nejonizujuće zrake spadaju radiotalasi, mikrotalasi, vidljiva svetlost, infracrveni i ultraljubičasti zraci. S obzirom na to da mobilni telefoni emituju male doze niskofrekventnih radio talasa, oni takođe koriste nejonizujuće zrake.

Štetne posledice zračenja

Mada se za telefone može reći da su sofisticirani radio aparati, oni mogu da stvaraju posledice po ljudski organizam, iako ne neke preterano značajne. Zračenje mobilni telefoni i kercinomi često povezuju, te informacije još uvek nisu dovoljno konstantne da bi bile zvanične.

Ono što na telefonima povećava količinu zračenja su antene, prenosi hrvatski N1. Što je antena bliža telu, to je veća količina zračenja koju telo apsorbuje. Ako udaljimo telefon, to zračenje smanjujemo. Veće zračenje je zabeleženo u situacijama slabijeg signala, jer tada telefon koristi više energije, što povećava količinu zračenja.

Da li zračenje telefona utiče na zdravlje?

Bez obzira na brojna istraživanja, ne postoji dovoljno dokaza da bi se dokazao štetan uticaj mobilnih telefona na fizičko zdravlje. Među kratkotrajnim efektima, tu su povećanje temperature i zagrevanje kože, a među dugotrajnim se istražuje nastanak tumora mozga.

Do sada najveća studija, sprovedena u 13 zemalja, pokazala je da ne postoji povećan rizik od karcinoma glave i vrata kod korišćenja telefona, i to duže od 10 godina. Zbog toga je zračenje klasifikovano kao moguće kancerogen za ljude.

Ovo znači da je povezanost moguća, ali ne postoji siguran dokaz. Kako zračenje utiče na decu?

S obzirom na to da su telefoni relativno nov “izum”, ovaj deo njihovog istraživanja je još uvek u toku. Sigurno je da će današnje generacije biti mnogo duže izložene mobilnom signalu i zračenju nego njihovi prethodnici, pa bi to moglo da ima uticaj na njihovo fizičko stanje.

Kako smanjiti zračenje telefona?

Ako želite da budete biti još sigurniji i da izbegnete zračenje mobilnog telefona, najbolje bi bilo da koristite takve uređaje što manje. Ovo posebno važi kod dece, zbog čega se često preporučuje da im se uopšte ne daju telefoni, tableti i slično, sve dok im se mozak i telo još uvek razvijaju..

Za kraj, evo i par saveta kako da se smanji uticaj zračenja mobilnog telefona:

  • razgovarajte kratko
  • koristite poruke umesto poziva – iako zrače, ta količina je kratkotrajna, a primanje poruke ne zrači
  • koristite slušalice i zvučnik za duže pozive, i što manje držite telefon na uvetu
  • ne držite telefon u džepu
  • ne držite telefon u blizini glave u toku dana, ni dok spavate
  • razgovarajte u otvorenom prostoru
  • ograničite razgovore kad je slab signal, jer tada telefon pojačava frekvenciju, a time i zračenje
  • ograničite upotrebu telefona kod dece

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here