pixabay.com
Foto: Ilustracija

Apelacioni sud u Beogradu saopštio je danas da će građani ubuduće moći da sa tim sudom komuniciraju i putem elektronske pošte, kao i da na isti način dobijaju i odgovore od Uprave suda.

Putem elektronske pošte (adresa: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs) sudu se mogu obraćati svi koji imaju kvalifikovani elektronski potpis i koji tako potpisan elektronski dokument dostave sudu putem elektronske pošte u prilogu mejla, navodi se u informaciji suda, koja je objavljena na njegovom sajtu.

Na ovaj način, kako se dodaje, ovaj sud je dao značajan doprinos da se na što brži i jednostavniji način učini dostupnim onim licima koja su bilo kao stranke ili kao treća lica upućena na njegov rad.

Lica koja se na ovaj način obraćaju sudu dužna su da označe i adresu elektronske pošte koju su odredili za prijem potvrde o prijemu dokumenta u elektronskom obliku, odnosno adresu prebivališta ili boravišta, tj. adresu ovlašćenog lica za prijem pismena radi dostavljanja potvrde putem javnog poštanskog operatera (PTT).

Informacije o formatu elektronskog dokumenta, o tome kako se vrši potpisivanje elektronskog dokumenta kvalifikovanim elektronskim potpisom i podešavanjima aplikacija za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom, sva zainteresovana lica mogu dobiti na internet stranici kvalifikovanih pružaoca usluga od poverenja.

Podnesci se mogu predati Apelacionom sudu u Beogradu elektronskim putem preko elektronske pošte koja je određena za prijem elektronskih dokumenata: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs

Apelacioni sud pojašanjva da se elektronska pošta pristigla na zvaničnu adresu u toku dana od 00:00 do 24:00 časa, zavodi prvog narednog radnog dana, pod datumom prijema, a unosi se prema vremenskom redosledu prijema.

Izuzetno, kada se rokovi računaju na sate, elektronska pošta se zavodi istog dana prema vremenskom redosledu prijema.

Uprava Apelacionog suda u Beogradu je preduzela mere i da uprave svih nižestepenih sudova sa područja ovog suda ubuduće svoj rad organizuju na navedeni način, a sve u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i odgovarajucim posebnim zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast rada sudova.

Sudovi sa područja Apleacionog suda su Viši sud u Beogradu, Prvi osnovni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, Treći osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Lazarevcu, Osnovni sud u Mladenovcu i Osnovni sud u Obrenovcu, Viši sud u Valjevu, Osnovni sud Valjevu, Osnovni sud u Mionici i Osnovni sud u Ubu, Viši sud u Pančevu, Osnovni sud u Vršcu i Osnovni sud u Pancevu i Viši sud u Smederevu, Osnovni sud u Velikoj Plani i Osnovni sud u Smederevu.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime