commons.wikimedia.org
Reformator: Vuk Stefanović Karadžić narodni jezik prilagodio književnom

Portal „Vesti-online“ vam u okviru rubrike „Zapisi“ prenosi narodne običaje i verovanja, kao i tumačenja reči, koje je zabeležio velikan čuvanja srpske tradicije Vuk Stefanović Karadžić.

Osobina – lična imovina. „Gđekoja žena ima kravu ili ovcu, što joj je poklonio otac ili drugi ko; a muškarci drže košnice, brotnjake; siju duvan i. t. d. Osopština, prćija.“

Saosećajan muž

Boleći – samilostan. „Razboljela se žena usred zime, pa joj palo na um na bukovu mezgru (sok). Muž joj kaže: Bog s tobom ženo! Otkuda sad bukova mezgra? Sad bukve pucaju od mraza. A ona mu odgovori: E, moj čoveče! Nema bolećega, a on bi naložio vatru oko bukve pa bi se bukva otkravila i bilo bi mezgre.“