Mladićev svedok: Na vatru smo odgovarali vatrom

Tužilac osporavao tvrdnje odbrane: Ratko Mladić
 

Mijatović koji je tokom rata u BiH 1992-95. bio zamenik komandanta Ilidžanske brigade Vojske Republike Srpske, do sada je svedočio u odbranu nadređenih generala Stanislava Galića i Dragomira Miloševića, te bivšeg predsednika RS Radovana Karadžića.

 

Tokom unakrsnog ispitivanja, tužilac Grum je tvrdnji Mijatovića da je u Sarajevu bilo "400 komandnih mesta" Armije BiH suprotstavio izjavu Miloševića da je tih legitimnih vojnih meta u gradu bilo oko 200. Mijatović je uzvratio da je "na sastancima govoreno da je samo komandnih mesta bilo oko 300".

 

Predsedavajući sudija Alfons Ori  pitao je, zatim, da li je VRS na te mete pucala bez obzira da li je od njih trpela vatru.

 

"Možda se desilo, ali, koliko ja znam, isključivo smo na vatru odgovarali vatrom… Nikada nisu bili gađani civilni ciljevi, već samo vojni koji su nas izlagali vatri", odgovorio je svedok.

 

Zastupnik optužbe predočio je da na suđenju generalu Galiću, Mijatović nije na mapi obeležio minobacačke položaje ABiH u Sarajevu, za koje tvrdi da su postojali, iako je imao priliku da to učini. Ostajući pri tvrdnji da su u naselju Alipašino Polje bila "najmanje tri-četiri minobacača", Mijatović je kazao da ne zna zašto ih nema na karti, a "morao ih je" obeležiti u ranijem procesu.

 

Tužilac Grum sugerisao je i da je Mijatović u izjavi opisao dve eksplozije "modifikovanih avio-bombi" koje je na mete u Sarajevu, u proleće i leto 1995. ispalila VRS, iako o tim incidentima nije imao nikakva neposredna i podrobnija saznanja.

 

Mijatović je potvrdio da je o eksplozijama 7. aprila i 25. juna 1995. – koje su, po optužnici, odnele jednu civilnu žrtvu, dok je više građana bilo ranjeno – saznao iz "muslimanskih medija", odnosno sa sarajevske televizije, a da su mu detalje "objasnili" tek kada se kao svedok našao u Hagu. Tužilac Grum precizirao je da je svedok u pisanoj izjavi naveo da je na "komandnom mestu" muslimanskih snaga u Hrasnici, koje je bilo meta "modifikovane avio-bombe" 7. aprila, bio jedan minobacač ABiH, a kasnije je tvrdio da su desetine teških oruđa iz tog naselja
delovale protiv srpskih snaga.

 

Potvrđujući to, Mijatović je rekao da je u Hrasnici bilo "80 teških oruđa" i da se prvobitno "nije mogao setiti svega". Prošle nedelje, u glavnom iskazu, Mijatović je – kao i prethodna četvorica svedoka Mladićeve odbrane – tvrdio da VRS nije nasumičnom i neselektivnom vatrom terorisala civile u Sarajevu, protivno navodima
optužnice.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime