Youtube/O KANAL
Izbegava "ruku pravde": Sakib Mahmuljin

U obrazloženju presude generalu Sakibu Mahmuljinu, nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa Armije BiH, predsedavajući sudskog veća Zoran Božić je naveo da su pripadnici odreda El mudžahedin u zarobljeničkom logoru “13. kilometar” ubili najmanje 52 zarobljenih pripadnika VRS, od čega najmanje jednog odsecanjem glave.

“Vesti” su došle u posed originalnog dokumenta sa ekshumacije nekih od tih žrtava na lokaciji Kamenica – Zavidovići, koju je 2006. godine sprovela doktora Sabiha Brkić Silajdžić, koju svrstavaju među najpriznatije patologe u BiH.

Ona je obradila sedam tela, od kojih je u šest slučajeva konstatovala da su pronađeni skeleti bez glava. Od toga, u jednom slučaju glava je odsečena!

“Naredbom od dana 27. 06. 2006. godine određena sam za veštaka iz oblasti sudske medicine u postupku sudskomedicinske obrade, uzimanja DNA uzoraka i identifikacije posmrtnih ostataka ekshumiranih od 21. 6 do 23. 6. 2006. godine na lokalitetu Kamenica(Šljunkara) opština Zavidovići”, stoji u uvodnim napomenama nalaza ove doktorke, u kojima se navodi da je nakon uzimanja uzoraka za DNA analizu sprovela “sudskomedicinski pregled, antropološku i odontološku obradu”.

Na osnovu te ekspertize urađen je nalaz koji je u Zeničko-dobojskom kantonalnom tužilaštvu zaveden u predmetu KTA-248/06.

Istovremeno, ovaj izveštaj je završio i u Haškom tribunalu, gde je zaveden pod brojem 06049529.

Prvo telo koje je pregledala zavedeno je pod nazivom “Posmrtni ostaci označeni oznakom Kamenica broj 1/1”.

U ovom dokumentu se navodi da su ruke muškarca starog između 20 i 30 godina, visokog 175-180 santimentara, bile “vezane srednje debelim kanapom, a noge vezane tanjom crnom žicom”.

Antropološkom obradom dr Silajdžić je utvrdila sledeće:

“Telo nekompletno, nedostaju: glava, donja vilica, kosti obe šake, kosti desnog stopala i većina kostiju levog stopala, vratni pršljenovi od I-V, te oba XII rebra. Telo šestog vratnog pršljena u donjoj polovini odsečeno ravnim glatkim rezom, više zahvatajući desnu polovinu tela.”

Analizirajuću mogući uzrok smrti, ova doktorka je navela da je “smrt verovatno nasilna i nastupila je usled potpunog prekida kontinuiteta vratne kičme, a koje je dovelo i do odvajanja glave od tela”.

I u fajlu “Posmrtni ostaci označeni oznakom Kamenica broj 1/2”, koje patolog opisuje kao telo muškarca starosti od 20 do 30 godina, visok između 190 i 195 santimetara, stoji napomena da je pronađeno bez “glave, donje vilice, kosti oba stopala, kosti desne šake i većine kostiju leve šake”.

Od ukupno sedam pronađenih tela, čak šest nisu imala glave!

Stručnjak iz oblasti borbe protiv terorizma i radikalnog islama, Dževad Galijašević navodi da je apsurdno da je i pored ovog dokumenta Mahmuljinu presuđeno samo za jednu odsečenu glavu.

– Očigledno je cilj da se i ovom presudom sakrije činjenica da je 1995. godine bilo masovnih, ritualnih odsecanja glava Srba sa Vozuće. Pa u tako kratkom vremenskom roku i na tako malom prostoru ovakve zločine nisu činili ni pripadnici Islamske države ili Al Kaide – ističe Galijašević i dodaje da je broj tih ritualnih ubistava mnogo veći od onog koji se nalazi u optužnici protiv generala Mahmuljina.

– Prema do sada poznatim podacima, na Ozrenu su tokom te 1995. godine počinjena najmanje 192 ritualna ubistva koja su podrazumevala i odsecanje ljudskih glava – zaključuje Galijašević.

Tragovi vode do Ali Izata

Galijašević kaže da je proces protiv generala Mahmiljina dokazao apsurd sudstva u BiH.

– U svim procesima se sem neposrednih počinioca otkrivaju i njihovi nalogodavci. General Mahmiljin je u operativnom smislu rukovodio odredom El mudžahedin, ali njihov pravi i jedini komandant bio je Ali Izat, a upravo tako su mudžahedini nazivali Aliju Izetbegovića – naglašava Galijašević.

“Majski masakr”

Analizirajući presudu, ali i sam sudski postupak protiv Mahmuljina, Galijašević ukazuje da je Tužilaštvo BiH sa spiska okrivljenih izostavilo ne samo brojne ličnosti već i neke od ključnih događaja.

– U optužnicu nije uvršten “majski masakr” Zeničkog korpusa i mudžahedina nad 56 pripadnika prnjavorske Lake brigade. U dve ofanzive na Ozrenu nestalo je ukupno 113 boraca VRS – kaže Galijašević i navodi da su na spisku optuženih izostavljeni mudžahedini: Abu Mealija, Ejmen Avad, Abu Hamza, Halid Šeik Muhamed…