pixabay.com
Foto: Ilustracija

Servis za zapošljavanje (AMS) u Austriji sve je stroži prema nezaposlenima koji ne poštuju svoje obaveze. AMS je u prvoj polovini ove godine izrekao čak 71.634 sankcije protiv nezaposlenih koji odbijaju da rade. To je porast od 17 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Konkretno se radi o izrečenim sankcijama kao što je zamrzavanje isplate novca za nezaposlene ili državne pomoći.

Naime, u Austriji su osobe koje primaju novac za nezaposlene u obavezi da se trude oko pronalaženja posla. Sankcije se izriču ako nezaposleni, na primer, ne pošalje nijedan zahtev za posao, ili se ne pojavi na razgovoru za posao, odnosno namerno svojim ponašanjem pokušava da ne dobije posao.

Zamrzavanje isplate novca može da uslediti najpre na šest nedelja, a ako se ponovi nepoštovanje obaveza isplata novčane pomoći se zamrzava još osam nedelja.

U prvoj polovini ove godine su sankcije za „sabotirajuće ponašanje“ porasle za više od 40 odsto, a pod tim pojmom se podrazumeva traženje preterano visoke plate prilikom razgovora za dobijanje posla, ili sastavljanje pisma za traženje posla u kojem se navodi da se podnosilac smatra prekvalifikovanim za ponuđeno radno mesto.

Ostali razlozi za sankcije su izostanak sa školovanja koje AMS nudi nezaposlenima kako bi poboljšali svoje kvalifikacije.