EPA PHOTO EPA FILES/Sasa STANKOVIC/STR/ow-fob
KRIZA NA KOSMETU SVE OZBILJNIJA: Milan Milutinović i general Perišić

Zbog sve ozbiljnije krize i terorističkih napada tzv. OVK, 14. maja 1998. Kosovo i Metohiju je posetila visoka državna i vojna delegacija predvođena tadašnjim potpredsednicima Savezne vlade Zoranom Lilićem i Nikolom Šainovićem i načelnikom Generalštaba VJ, Momčilom Perišićem.

Samo tri dana ranije, 11. maja, tzv. OVK je izvela više napada na policiju: na putu Gornja Klina – Peć, policijski punkt na putu Dečani-Đakovica. Sledećeg dana oko 50 naoružanih Albanaca napalo je punkt policije na putu Zrze-Ratkovac. Patrola MUP koja je krenula u pomoć naišla je na postavljenu zasedu u kojoj je poginuo jedan, a ranjena su dva policajca.

Blokirana karaula

Istovremeno, karaula Morina je okružena i blokirana terorističkim snagama.

“Komandir i vojnici su se u tim uslovima dobro držali i pokazali veliku hrabrost. Zato sam doneo odluku da se odmah napravi plan za deblokiranje komunikacije do karaule bez obzira da li će je odobriti pretpostavljena komanda. Naredio sam i da se pripreme snage za taj zadatak”, navodi general Pavković prisećajući se dešavanja u proleće 1998. koji su bili uvod u mnogo dramatičnije događaje.

Po dolasku visoke delegacije iz Beograda, genaral Perišić je u kasarni u Đakovici starešine Treće armije informisao o bezbednosno-političkoj situaciji u zemlji i okruženju i mogućem razvoju situacije u bliskoj budućnosti.

“Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji general Perišić je prvi put tada rekao da bi država trebalo da proglasi vanredno stanje na tom delu svoje teritorije, pa da vojska izvrši mobilizaciju ratne armije i energičnim dejstvima sa severa KiM krene da zavodi red. Razumeo sam da se on zalaže za radikalni obračun sa separatistima oružanim putem, ali da je osnovni uslov za to proglašenje vanrednog stanja, što treba da omogući državno rukovodstvo. Na istom sastanku on je rekao da je svima jasno da međunarodna zajednica ne bi blagonaklono gledala na takve aktivnosti snaga bezbednosti SRJ”, priča Pavković.

Referisanje Milutinoviću

Dodaje da se njegov stav razlikovao od Perišićevog.

“Smatrao sam da raspoloživim snagama, bez zavođenja vanrednog stanja na KiM, treba deblokirati i osigurati komunikacije, odbaciti terorističke snage od većih naseljenih mesta, blokirati ih na određenim prostorima i sprečiti snabdevanje koje im pružaju pojedina sela. Na taj način će se stvoriti uslovi da se političkim sredstvima i razgovorima rešavaju nagomilani problemi, a međunarodna zajednica neće imati mnogo razloga da nam prigovara”, naglasio je Pavković.

Dodao je da je jutarnjem referisanju, 16. maja komandat Treće armije naredio Pavkoviću da pripremi referat o stanju na državnoj granici i angažovanju jedinica Prištinskog korpusa na njenom obezbeđenju.

“Rekao mi je da ću o tome referisati na sastanku koji će biti održan 20. maja kod predsednika Srbije Milana Milutinovića. Bio sam pozitivno iznenađen”, priseća se Pavković.

Ponosan na vojnike

Pavković kaže da je tadašnji načelnik GŠ VJ Momčilo Perišić bio prijatno iznenađen kada je prilikom razgovora sa vojnicima u jedinicama koje je obišao, od njih saznao da je većina onih koji su upravo odslužili vojni rok i trebalo je da budu otpušteni narednih dana izrazila želju da produže služenje kao pripadnici rezervnog sastava.

“Ovakvi zahtevi vojnika su iznenadili i mene, ali još više načelnika GŠ VJ i komandanta Armije. Perišić je posumnjao da smo mi iz Komande PrK pripremili vojnike za ovakav stav ali veliki broj vojnika nepokolebljivo je izrazio istu želju, a neki su je i obrazložili. Bilo je to vrlo prijatno iznenađenje za sve nas. Kao komandant bio sam jako ponosan na njih”, kaže Pavković.

Naređenje

Komanda Prištinskog korpusa je 29. aprila 1998. godine izdala naređenje koje se odnosi na primenu propisa međunarodnog ratnog prava. Tim naređenjem je regulisano da se propisi međunarodnog ratnog prava odnose i na ljude koji izvode terorističke akcije na prostoru KiM, što nije uobičajena pojava. Propisan je postupak prema zarobljenim licima, ranjenicima kao i prema civilnom stanovništvu.

U PONEDELJAK – Neispričane priče iz rata: Delovi iz autobiografije generala Nebojše Pavkovića (21): Štetno rivalstvo VJ i MUP