Ministarstvo odbrane BiH
Vojska BiH

Verovatno i deca u Bosni znaju da je za aktuelnu situaciju, odnosno napetost na relaciji dva entiteta, krivo različito tumačenje Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je predviđena funkcija visokog predstavnika za BiH.

Profesor ustavnog prava dr Milan Blagojević kaže da su svi visoki predstavnici do sada grubo kršili svoja ovlašćenja koja su jasno i taksativno propisana upravo ovim Aneksom 10.

– To je nadgledanje sprovođenja mirnog rešenja, održavanje tesnih političkih kontakata sa stranama da bi one u potpunosti poštovale sve civilne aspekte mirnog rešenja i visoki nivo saradnje između njih i organizacija i agencija koje učestvuju u tim aspektima, koordinisanje aktivnosti civilnih organizacija i agencija u BiH u cilju obezbeđenja efikasnog sprovođenja civilnih aspekata mirnog rešenja. Pri tome je predviđeno da će visoki predstavnik poštovati njihovu autonomiju u okviru njihovog delokruga rada dok će im, po potrebi, davati opšte smernice o uticaju njihovih aktivnosti na sprovođenje mirnog rešenja – navodi Blagojević.

Dodaje da se u Aneksu jasno navodi i da se od civilnih organizacija i agencija traži da pruže pomoć visokom predstavniku u vršenju njegovih odgovornosti pružanjem svih informacija bitnih za njihove operacije u BiH, ali i olakšavanje i prevazilaženje svih teškoća koje nastanu u vezi sa civilnim sprovođenjem sporazuma.

– Nigde se u ovom aneksu ne pominje bilo kakva mogućnost za visokog predstavnika da ulazi u poziciju bilo kog organa vlasti BiH ili entiteta i da umesto njih donosi bilo kakve pravne akte na čije donošenje su oni ovlašćeni. To je čak nemoguće navesti ni u slučaju da se termini poput “održavanje tesnih kontakata sa stranama” ili “koordinisanje aktivnosti civilnih organizacija” tumače u najširem mogućem opsegu tih sintagmi. Jasne odrednice Aneksa 10 zapravo ne daju prostora da se, čak ni u ekstenzivnim tumačenjem, izvede zaključak da visoki predstavnik ima pravo da u BiH nameće bilo kakve propise, a kamoli one koji predstavljaju Ustav i zakon – objašnjava dr Milan Blagojević.

Srpska poštuje ustav

Većina zapadnih medija u federalnom delu BiH, ali i na Zapadu iznosi tvrdu da bi RS odlukom Narodne skupštine o vraćanju nadležnosti poput formiranja svoje vojske ili zaštite granica – grubo prekršila Ustav BiH.

Profesor ustavnog prava, dr Milan Blagojević je decidan u tvrdnji da Ustav BiH nijednom svojom odredbom to ne zabranjuje Republici Srpskoj.

– Te sve nadležnosti Srpskoj su otete i pripadaju joj prema tom istom ustavu. Dakle, RS u tom pogledu postupa u skladu sa Ustavom BiH, ali će Zapad i političko Sarajevo to nastojati iskoristiti da isprovocira oružani sukob i da izvedu oružani napad na RS radi njenog uništenja – tvrdi Blagojević.

Zaduženja

Blagojević navodi da je među zaduženjima visokog predstavnika određenim Aneksom 10 i da učestvuje na sastancima organizacija donatora, a posebno kad je reč o obnovi porušene države, a zatim i periodično izveštavanje Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Sjedinjenih Država, Ruske Federacije i drugih zainteresovanih vlada, strana i organizacija o napretku u sprovođenju mirovnog sporazuma, davanje smernica i primanje izveštaja od komesara za međunarodne policijske snage ustanovljene Aneksom 11 Opšteg okvirnog sporazuma.