M. Bogdanović
Komunalna milicija

Skupština grada Beograda pre nedelju dana usvojila je Odluku o komunalnoj miliciji kojom su bliže određeni poslovi i ovlašćenja ove službe. Međutim, suštinski, ovde nije bilo nikakvih promena osim što je komunalna policija postala komunalna milicija, dok su sva ovlašćenja preneta iz Zakona o komunalnoj miliciji koji je Vlada Srbije usvojila ovog leta.

Ipak, ovom prilikom podsetićemo vas na 10 najvažnijih stvari koje morate da znate o komunalnim milicajcima.

1. Mogu da rade i u civilu

Poslove komunalne milicije obavljaju uniformisani komunalni milicionari. Međutim, postoji izuzetak, kada komunalni milicionari mogu raditi i bez službene uniforme sa oznakama, odnosno u civilu, ali isključivo po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije.

2. Ovo su im ovlašćenja

Komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja: upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila, privremeno oduzimanje predmeta, audio i video snimanje, upotreba sredstava prinude, prikupljanje obaveštenja, te druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

3. Legitimisanje građana

Komunalni milicionar može da izvrši legitimisanjegrađana čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i lice koje se zatekne na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije. Pre provere identiteta komunalni milicionar dužan je da upozna lice sa razlozima provere.

4. Zaustavljanje vozila

Komunalni milicionar može da zaustavi vozilo zatečeno u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i pregled vozila, lica i predmeta koji se u njemu nalaze. Pre vršenja pregleda predmeta komunalni milicionar pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta. Pregled lica mora vršiti lice istog pola.

5. Oduzimanje predmeta

Komunalni milicionar može privremeno da oduzme predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne milicije. Prilikom oduzimanja predmeta komunalni milicionar dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

6. Audio i video snimanje

Komunalna milicija vrši audio i video snimanje javnog mesta, korišćenjem opreme za video akustičke snimke i fotografisanje. Komunalna milicija može koristiti i vozila komunalne milicije, sa uređajima za snimanje kada je to od značaja za obavljanje njihovih poslova.

7. Lisice, sprej, palica

Sredstva prinude koja su na raspolaganju komunalnim milicajcima su fizička snaga, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim dejstvom i službena palica. Sredstva prinude komunalni milicionar može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način ne može da odbije istovremeni protivpravni napad, radi savladavanja otpora, odnosno sprečavanja pokušaja bekstva.

8. Uslovi za komunalce

Komunalni milicionar, između ostalog, mora da ispunjava i sledeće uslove: ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije; ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova, ima položen ispit za komunalnog milicionara, ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

9. Telefoni za prijave

Građani mogu komunalnoj miliciji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pisanim putem, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim obraćanjem, o čemu komunalna milicija pravi službenu zabelešku. Komunalna milicija dužna je da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja. Telefoni za prijave tokom 24 sata su: 0800-110-011 i 011/309-00-07.

10. Kazne za ometanje

Za ometanje ili sprečavanje komunalnog milicionara u obavljanju poslova komunalne milicije, zaprećene su kazne od 10.000 do 500.000 dinara.

2 KOMENTARA

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime