Poslanici o smanjenju državne administracije

0

Po završetku te, uslediće i rasprava o amandmanima na Predlog zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji.

Predlog zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji predviđa da ukupan maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u republičkoj administraciji ne može biti veći od 28.400.

Novina u zakonu je i da podaci o broju zaposlenih i angažovanih ljudi u republičkoj administraciji moraju biti objavljeni na Interntet prezentaciji organa državne uprave, javnih agencija i organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Kao razlog za donošenje tog zakona, predlagač je naveo smanjenje broja zaposlenih na neodređeno vreme, zaposlenih na određeno vreme, lica angažovanih po ugovorima i po svim drugim osnovama u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

Predlogom zakona se smanjuje i broj zaposlenih na određeno vreme, lica angažovanih po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, govorima o delu, preko omladinske i studentske zadruge i to maksimalno na 10 odsto od broja zaposlenih na neodređeno vreme.

Poslanici su počeli juče razmatranje amandmana na zakonske predloge koji se nalaze na dnevnom redu aktuelne sednice i do sada su završili raspravu o amandmanima na devetod 56 predloga zakona.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here