Potrošači, ovo su vam (nova) prava

0

Ovaj zakon približava građanima mogućnost da ostvare svoja prava pred sudom i u praksi, kažu u Centru za zaštitu potrošača.

 

Lakše ćemo reklamirati kupljeno, a rok za odgovor skraćen je sa 15 na osam dana

 

Nezadovoljni potrošači moći će lakše da podnose reklamacije, a rok za odgovor skraćen je sa 15 na osam dana. Biće poboljšani i mehanizmi za sprovođenje Zakona.

 

"Sve one odredbe koje su bile nejasne i za koje su nam se građani žalili da ih ne razumeju, kao i trgovci i udruženja potrošača, mi smo ih sada pojasnili. Naveli smo jasnije obaveze trgovaca", kaže Vesna Novaković, pomoćnik ministra trgovine za zaštitu potrošača.

 

Ubuduće, na primer, oni koj imaju problema sa obućom lakše će moći da ostvare svoja prava. Ranije je bilo teško dokazati da li je u pitanju mehaničko oštećenje ili je reč o lošem kvalitetu.

 

Kako najviše pritužbi građana stiže na odnos javnih preduzeća prema potrošačima, pre svega EPS-a i Toplana, novi Zakon propisuje formiranje savetodavnih tela, u kojima će učestvovati predstavnici udruženja za zaštitu potrošača, kada se bude odlučivalo o formiranju cena ili odgovorima na reklamacije.

 

"Potrošač nema pravo da se odrekne svojih prava, a imamo mnogo ugovora gde su javna preduzeća tražila da se potrošači odreknu svojih prava. Ti su ugovor nezakoniti. Novine omugućavaju i da se čuje glas potrošača, kao i njegovo učešće u radu tela koja donose važne odluke", kaže Jovan Jovanović iz Centar za zaštitu potrošača Forum iz Niša.

 

U Centru za zaštitu potrošača kažu da novi Zakon približava običnim građanima njihova prava. Primer za to je ukidanje taksi na tužbe prilikom pokretanja potrošačkih sporova, a mesne nadležnosti sudova ustanovljivaće se prema prebivalištu potrošača, a ne trgovca koji je najčešće u Beogradu.

 

"Dosadašnja zakonska regulativa je praktično onemogućavala onima koji su iz Vranja ili Niša da ostvare svoja prava. Ne isplati mu se da zbog jednog miksera koji košta 4.000 dinara da ide u Beograd na suđenje", objašnjava Dragan Dozet iz Centar za zaštitu potrošača Forum.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here