EPA/Stephanie Lecocq

„Oko 20 miliona kompanija okupljenih u komorama članicama Evrokomore, poslovnu zajednicu Zapadnog Balkana već vide kao deo evropske privrede i žele da ekonomije Zapadnog Balkana što pre i formalno postanu deo EU“, Izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke.

Tu jasnu poruku, kao najbolju podršku proširenju EU na Zapadni Balkan i aktivnostima Komorskog investicionog foruma zapadnobalknaske šestorke, po rečima Čadeža, Evrokomora je danas uputila novom Evropskom parlementu i Evropskoj komisiji.

U zvaničnom dokumentu, u kome najveća evropska biznis asocijacija iznosi svoje stavove i preporuke za internacionalizaciju poslovanja evropske privrede, kao jednom od svojih ključnih prioriteta, i o budućim odnosima sa velikim igračima na međunarodnoj ekonomskoj sceni, kao što su Kina i SAD, ali i latinoameričkim i afričkim zemljama, poseban akcenat je stavljen na saradnju sa zapadnobalkanskim ekonomijama.

– Evrokomora, pod čijim krovom je 46 nacionalnih i 1700 regionalnih i lokalnih privrednih komora iz cele Evrope, u poruci evropskih institucijama, pozdravila je pozitivan zamah i napredak u procesu proširenja EU na Zapadni Balkan i zajedno sa zapadnobalkanskim Komorskim investicionim forumom, pozvala ih da snažnije podrže mala i srednja preduzeća regiona u digitalizaciji poslovanja, boljem korišćenju inovacionog potencijala, lakšem pristupu finansijama i prilagođavanju EU pravilima i standardima, kako bi što pre uživala konkretne koristi od procesa evropskih integracija – ističe Čadež.

Istovremeno, Evrokomora i Komorski investicioni forum ovim dokumentom i zvanično su pozvale novu Evropsku komisiju na sprovodjenje dosadašnjih dogovora i uspostavljanje zajedničke biznis platforme za kontinuiranu saradnju evropskih institucija sa poslovnom zajednicom Zapadnog Balkana posredstvom koje će se, kroz javno-privatni dijalog, rešavati pitanja značajna za privredu, kao što su olakšavanje trgovine, kraće prekogranične procedure, konkurentniji status naše industrije usluga, bolji pristup fondovima…

U zvaničnom saopštenju Evrokomore posebno se ističe značaj aktivnosti na unapređenju stručnog osposobljavanja i učenja uz rad kroz dualno obrazovanje zasnovano na najboljoj praksi EU. Evrokomora i Komorski investicioni forum predlažu dalje jačanje mehanizama poslovne podrške na Zapadnom Balkanu po ugledu na praksu razvijenih zemalja, odnosno komora i ambiciozniji razvoj pretpristupnih programa i mehanizama predviđenih u okviru evropskih strukturnih i investicionih fondova i Evropskog fonda za strateška ulaganja, uključujući i proširenje obima i unapređenje investicionog okvira za razvoj privatnog sektora na Zapadni Balkan. Pre svega, radi boljeg pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća sa visokim potencijalom za rast i razvoj.

Stav Evrokomore je i da bi partneri sa Zapadnog Balkana trebalo da budu, svuda gde je to moguće, uključeni u različite tehničke odbore EU i radne grupe Evropske komisije, posebno one koje se bave ekonomskim, finansijskim i pitanjima standardizacije poslovanja.

Sve to bi, kako se navodi u dokumentu i saopštenju, doprinelo smanjenju troškova privrede i daljem jačanju konkurentnosti regiona.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime