Pravoslavlje kao Nojeva barka

Razgovarala: Blagica Mandić
Lična arhiva

Astrologija je popularna, uvek je bila i biće. Ona je za mene predstavljala stepenicu na putu ka bogopoznanju. Želim da to bude i svima koji traže viši smisao postojanja, i razumevanja sebe i ljudi oko sebe. Ako dobiju određene odgovore kroz astologiju, ne treba da ostanu na ovom nivou jer je to dečji uzrast ljudske duše. I može postati magijski pogled na svet koji je istorijski i duhovno prevaziđen. Treba da potraže srednji carski zlatni put Hristov, koji jeste krstonosan, ali je i spasonosan, jer podrazumeva podvižnički život, a ne sujeverni fatalizam.

Ovako, na početku razgovora za „Vesti“, Janja Todorović, pravoslavni publicista i književnica, predavač iz oblasti pravoslavna duhovnost i kultura, tumači sve masovnije interesovanje građana za predviđanje budućnosti. Nedavno je objavljena „Vitlejemska zvezda“, četvrto izdanje knjige naše sagovornice „Od zvezda ka Bogu“.

– Nova knjiga proširena i dopunjena novim saznanjima i novim iskustvima iz oblasti astrologije, okultizma, filosofije hinduizma, ugrađenih u novu svetsku sinkretističku religiju Novo doba (Nju ejdž). Ova tema nikad neće prestati da bude aktuelna jer se bavi suštinskim pitanjima čovekove duhovne egzistencije: sudbina i promisao Božji, slobodna volja i predodređenje, molitva i meditacija, prosvetljenje i oboženje… Čovek kao fizičko i duhovno biće treba da živi pun život u oba sveta.

Ističete da vidovnjaci i proroci mogu biti lažni i pravi?

– Pravi su oni koji Svetim duhom ljudima pokazuju put spasenja i rešenja suštinskih životnih problema. A to su deca i prijatelji Božji. Lažni, budući sami zavedeni i prevareni, varaju naivne i lakomislene, nekad svesno, nekad nesvesno. Ljudima je teško prihvatiti da preko njih duhovi zla nanose veliku štetu onima koji traže pomoć. Teškoće u životu su neophodne, one nas teraju da se borimo i tako napredujemo, svako ljudsko biće ima neku nevolju, neispunjenost, nedostatak, koji je okosnica duhovnog uzrastanja. Trpljenjem spasavamo duše svoje.

Građani Srbije žive na sedativima, neslavni smo rekorderi po broju prodatih lekova za umirenje. Šta to, iz duhovnog ugla, govori o našoj naciji?

– Naš narod je žrtva svetske ideološke zablude i zle propagande. Svet je u duhovnoj krizi, krizi etike i estetike, smisla i cilja postojanja, a Srbe je proglasio za „genocidne krivce“ i prineo na žrtvu svome Bogu, a ovo je veoma teško podneti i jakima, a kamoli slabima i nemoćnima. Zato pribegavaju lekovima za smirenje. Stratezi NSP (Novi svetski poredak) žele da izgubimo samosvest i samosaznanje da smo ljudi a ne neljudi, da smo narod Božji a ne masa satanskih robova, a naš narod, duhovno slomljen i porobljen, ne vidi izlaz. Ne dajte se Srbi u lanac ropstva duhovnog svezati! Skupo smo plaćeni i pred Bogom dragoceni. Uz pomoć Božju ćemo pobediti, zlo u sebi i oko nas! Niko ne brine o duhovnom zdravlju nacije.

I mladi i stari se sve više okreću Crkvi, koliko je to istinski povratak veri, a koliko pomodarstvo?

– Na nedeljnoj liturgiji pune su crkve onih koji se mole, ispovedaju, kaju, poste, pričešćuju… Narod shvata da je Crkva Nojeva barka spasenja od svih poplava greha i sablazni sveta. Verujem da mnogi ovo razumeju i iskreno se vraćaju veri otaca i praotaca naših. Ponekad je u pitanju i pomodarstvo, jer je duhovnost u modi svuda u svetu. Smatram da je bolje za svaku dušu da iz mode stane pred Boga i obrati mu se molitveno, nego pred njegovog neprijatelja.

Radite kao savetnik u Pastirskom centru Beogradsko-karlovačke eparhije.

– Beogradu i Srbiji treba na desetine institucija kao što je Pravoslavni duhovno-savetodavni centar. Ljudi traže odgovore za mnoge duhovne i duševne bolesti. Biti duhovno zdrav je najvažnije. Isceljena duša (celovita volja, um i srce) čine da čovek sve može što je bogougodno. Čovek s radošću živi, radi, stvara a Bog tajanstveno pomaže i sve ide na dobro. Meni se obraćaju ljudi koji stradaju od magije, okultnih filosofija, koje muče zli duhovi, koji su na stranputicama nekih istočnjačkih religija. Potčinili se demonima i ovi kako hoće upravljaju njihovim životima. Ako poveruju i smireno prihvate savet, naći će izlaz iz tih lavirinata u kojima su se izgubili. Ljudi mnogo stradaju zbog samovolje i gordosti, a gordost je smrtni greh i najveći neprijatelj samome čoveku. Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat, kaže Sveto pismo. A danas je takvo vreme, spasavamo se bolestima i stradanjem.

Mnogi veru vide kao utočište?

– Mi pravoslavni imamo najlepšu veru na planeti. Ali je ne poznajemo dovoljno. Pravoslavlje je pravoživlje, tj. nije samo vera već život. Život koji je na zemlji slika carstva nebeskog. Bog ima sluge svoje svuda, u svim narodima, u svim zanimanjima, prepoznaju se po ljubavi koju imaju u sebi, i među sobom, po dobroti i duševnoj krasoti. Ljudi ljubavi Božje su svetlost svetu i so zemlji, istinski svedoci i proroci.

Sekte razbijaju porodicu

Sve češće se priča o pogubnom uticaju sekti.

– Sekte su realnost i predstavljaju specijalni duhovni rat stratega NSP. One nemaju mnogo veze s religijom koliko s politikom. Raslabljuju narod i razaraju duhovno zdravlje nacije. Razbijaju ličnost, porodicu i društvo. Svi su videli antihristovu piramidu moći na zemlji: u vrhu su vojni, ekonomski, bankarski, politički i duhovni savezi i organizacije, koji su premrežili celu planetu. A sekte, pseudohrišćanske, dalekoistočne, okultne i islamske su negde u sredini piramide. Kreirane i planirane, podržavane finansijski i ideološki, i namenjene „sivoj masi neosvešćenih“ koji treba da posluže njihovim ciljevima, pre svega materijalno, jer svojim radom, prilozima, donacijama, prosjačenjem i sličnim doprinose organizacijama. Vođe su dobro obučeni kako da vrše prevaspitavanje i kontrolu uma sledbenika. Znamo kako to izgleda na primeru najveće sekte dosad – komunističke. Sekte su lažni identitet, lažna porodica, lažna religija. Blago onome ko se na vreme osvesti i izbavi. U duhovnom pogledu predstavljaju jeretička učenja osuđena na crkvenim saborima i duhovnu prelest.

Priznanje za misionarenje

– Janja Todorović je diplomirala jugoslovensku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu.

– Objavila je zbirku duhovne poezije „Oganj Božje ljubavi“, kao i knjige „Od zvezda ka Bogu“, „Pravoslavlje i astrologija“, „Anđeo pokajanje“, „Lepota je ime Božje“, „Dar Oca svetlosti“, „O anđelima“, „Živite istinito“, „O besmrtnosti duše“, „Vitlejemska zvezda“.

– Sarađivala je na ediciji u osam tomova „Pravoslavlje i sekte“ i „Sabranim delima oca Justina Popovića“ u 30 tomova. Stalno prevodi sa ruskog duhovnu literaturu.

– Dobitnik je priznanja Srpske patrijaršije za duhovno-misionarsku delatnost za 1997, nagradu Sveslovenskog društva za književnu delatnost 1997.