Promo
Arno Gujon

Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu najavio je kampanju za zaštitu imovinskih prava Srba u Federaciji BIH jer postoji rizik da zbog usklađivanja podataka o nepokretnostima katastra i zemljišnjih knjiga, ostanu bez imovine.

– Svaki Srbin poreklom iz Federacije BiH ili njegov potomak može da kontaktira Kancelariju za besplatnu pravnu pomoć koju je osnovala Republika Srpska i da se obavesti o svojim pravima, ali i da ovlasti ovu kancelariju da ga zastupa i štiti njegova imovinska prava. Sve što je rat doneo, izgnanstvo, patnje ne možemo ispraviti, ali se danas u miru protiv nepravde možemo i moramo izboriti. Nepravda je oduzeti nekome imovinu, a da on o tome ne zna ništa ili da bude izbrisan – istakao je Gujon na konferenciji za novinare koju je održao sa predstavnicima Republike Srpske u Beogradu

Kampanja informisanja biće sprovođena u pet koraka preko ambasada i konzularnih predstavništava, udruženja sa kojima Uprava sarađuje, zatim eparhija SPC, društvenih mreža i medija. Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu naglašava da je rizik oduzimanja imovine u FBiH moguće jednostavno i lako sprečiti. Potrebno je, kaže Gujon, samo da se zainteresovani jave kancelarijama za pravnu pomoć koje će umesto njih pratiti sve što treba. Gujon je dodao da će u narednih 30 dana na RTS-u biti emitovan spot sa brojevima telefona Kancelarije za pravnu pomoć RS +387 55490940 ili Vajber i vocap +387 65 090040, kao i imejlom pravnapomoc.banjalukaŽrgurs.org.

– U toku je značajna, bitna i pomalo zabrinjavajuća harmonizacija podataka i postoji rizik da Srbi iz Federacije BiH ostanu bez imovine i to tako da ne budu upisani u knjige, a ni obavešteni o tome jer se informacije objavljuju u Službenom glasniku Federacije i lokalnim medijima nedostupnim Srbima koji žive u rasejanju širom celom svetu – rekao je Gujon.

Prema njegovim rečima “u odsustvu vlasnika, kada se vodi usklađivanje, pravi nosilac prava bude izbrisan, a njegova imovina se prepisuje na državu, kanton, opštinu”.

Na konferenciji je precizirano da oko 400.000 Srba polaže i dalje prava na nepokretnosti u Federaciji.

Kancelarije u više gradova

Na konferenciji je naglašeno da zajednička kampanja Srbije i RS ima za cilj da obavesti što više sunarodnika širom sveta o postupku usklađivanja podataka o nepokretnostima katastra i zemljišnih knjiga u Federaciji. Istaknuto je da je kampanja pre svega važna jer je postupak usklađivanja podataka netransparentan.

Republička uprava RS za geodetske i imovinsko-pravne poslove otvorila je kancelarije u Banjaluci, Bijeljini, Mrkonjić Gradu, Nevesinju, Istočnom Sarajevu i Zvorniku u kojima građani mogu da dobiju besplatnu stručnu i pravnu pomoć. Ove kancelarije postupale su po zahtevima građana i do 10. avgusta rešeno je ukupno 4.447 zahteva.