pixabay.com

Srbija je od danas zbog epidemiološke situacije svrstana u zemlje koje se nalaze na crvenoj listi za ulazak u Bugarsku, a osobama koje dolaze iz crvene zone nije dozvoljen ulazak u ovu zemlju, navodi Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Od zabrane su, kako je objavljeno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova, deca mlađa od 12 godina, kao i sledeće kategorije:

– Putnici u tranzitu, u slučaju kada se može garantovati napuštanje teritorije Bugarske bez zadržavanja;

– Pogranični radnici (lica koja žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u državu članicu EU, Tursku, Srbiju ili Severnu Makedoniju, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice, kao i lica koja žive u navedenim državama i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice);

– Bugarski državljani i strani državljani sa regulisanim boravkom u Bugarskoj i članovi njihovih porodica;

– Medicinski specijalisti, medicinski naučni radnici, socijalni radnici i njihovi rukovodioci kada je cilj putovanja u vezi sa profesijom koju obavljaju;

– Radnici koji učestvuju u dostavama lekova, medicinskih proizvoda i ličnih zaštitnih sredstava, medicinske aparature, uključujući njeno instaliranje i podršku;

– Državni zvaničnici (šefovi država, članovi vlade i dr.) i članovi njihovih delegacija, kao i diplomate, članovi administrativno-tehničkog osoblja stranih predstavništava, službenici međunarodnih organizacija, vojna lica, službenici službi bezbednosti i javnog reda i mira, i humanitarni radnici prilikom obavljanja njihovih obaveza, kao i članovi njihovih porodica;

– Vozači i stjuardi koji vrše međunarodni prevoz putnika; vozači teretnih motornih vozila, angažovani na međunarodnom prevozu robe i tereta; posade plovila i lica koja pružaju tehničku podršku plovilima, koja pri ulasku na teritoriju Bugarske obavljaju svoje službene dužnosti;

– Lica koja dolaze iz država s kojima Bugarska ima sporazum o slobodnom prelasku granice na recipročnoj osnovi;

– Lica koja putuju iz humanitarnih razloga u smislu odredaba Zakona o strancima u R. Bugarskoj;

– Sezonski poljoprivredni radnici i radnici u oblasti turizma;

Lica koja spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka, odnosno ona lica kojima je dozvoljen ulazak u Bugarsku, su oslobođeni karantina ukoliko prikažu validni sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili o preležanoj bolesti Covid-19 i negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja.

Licima koja spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka, a koja poseduju samo negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (tj. nemaju sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti), određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana

Stranim državljanima kojima je odobren boravak u Bugarskoj i članovima njihovih porodica, koji poseduju samo jedan od traženih dokumenata (tj. samo sertifikat o vakcinaciji ili samo o preležanoj bolesti ili samo negativan PCR test), dozvoljava se ulazak u Bugarsku uz određivanje karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana koji mogu prekinuti ako dobiju negativan PCR test u roku od 24 časa od ulaska u Bugarsku.

Ukoliko ne poseduju sertifikat o vakcinaciji, niti sertifikat o preležanoj bolesti, niti negativan PCR test, određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana bez mogućnosti skraćivanja roka.

Deci uzrasta od 12 do 18 godina, koja dolaze iz država u crvenoj zoni, dozvoljava se ulazak sa negativnim PCR testom. U slučaju da ne poseduju test, određuje im se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Ukoliko imaju odobren boravak u Bugarskoj, karantin mogu prekinuti ako dobiju negativan PCR test u roku od 24 časa od ulaska u Bugarsku.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime