Tanjug
Tatjana Matić

Sokobanja, Sokograd, dođeš star, odeš mlad! I dan-danas živi krilatica najvećeg srpskog komediografa Branislava Nušića koji je, poput Stevana Sremca, Ive Andrića, Meše Selimovića i Isidore Sekulić, zdravlja radi, rado pohodio lečilište između Ozrena i Rtnja, na obalama Moravice.

Ovo je samo jedan dragulj iz turističke riznice Srbije, u kojoj je i Ovčarsko-kablarska klisura, poznata kao Srpska Sveta Gora, jer se u njoj nalazi devet manastira, dva paraklisa i jedna crkva.

Srbija ima više od hiljadu izvora mineralnih voda i 40 banja i mnogo drugih autentičnih atrakcija, što je magnet za domaće i strane goste, pa će to biti jedan od prioriteta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ističe u razgovoru za “Vesti” ministarka Tatjana Matić. Ukazuje da je među prvim zadacima rebrendiranje Srbije kao turističke destinacije.

Put careva i vina

U toku su pripreme za postepidemijski period. Radi se na digitalizaciji prezentacije značajnih lokaliteta. Koje su destinacije u pitanju?

– Proces digitalizacije i primene novih tehnologija i novih tehnoloških rešenja je ključan preduslov za unapređenje konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije, ali i za opstanak na sve zahtevnijem međunarodnom turističkom tržištu. Osim proširenja sistema e-turista koji je počeo da se primenjuje 1. oktobra, predviđeno je i pokretanje projekta digitalizacije kulturno-turističke ponude Srbije. U prvoj fazi planirane su sertifikovane kulturno-turističke rute Srbije od strane Saveta Evrope: ‘Transromanika” i “Put rimskih careva i dunavski put vina”, zatim, kulturno-turistička ruta “Tvrđave na Dunavu”, kulturno-turistička ruta “Spomeničko nasleđe Drugog svetskog rata”, turistička regija Zapadna Srbija, arheološka nalazišta Belo brdo Vinča i Lepenski vir.

Lepenski vir

Planirana je i dodela kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2021. godini?

– S ciljem podsticanja razvoja domaćeg turizma predviđen je Program rasporeda i korišćenja subvencija, dotacija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma koji uključuju projekte infrastrukture, edukacije, promocije, treninga u turizmu za lokalne turističke organizacije i udruženja. Takođe, planirana je realizacija Konkursa za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2021. godinu. Za razvojne infrastrukturne projekte planirano je više od 600 miliona dinara (5.106.328 evra) dok je za projekte promocije i edukaciju opredeljeno 115 miliona dinara.

Radi se i na izgradnji infrastrukture za 600 ruralnih mesta?

– Projekat zajedničke izgradnje širokopojasne infrastrukture u ruralnim područjima za koje ne postoji komercijalni interes operatora pokrenut je u septembru. Predviđa sprovođenje javnih konkursa i potpisivanje ugovora sa operatorima. Do sada smo raspisali tri javna poziva za izgradnju mreže u prvih 600 naselja sa oko 90.000 domaćinstava. Očekujemo da uskoro počnu radovi za izgradnju mreže u ovim naseljima, a rok za završetak je kraj 2022. godine. U Srbiji oko pet odsto. Time će značajno biti smanjen digitalni i ekonomski jaz između urbanih i ruralnih područja, biće stvorena osnova za ravnomeran razvoj svih delova zemlje zajedno sa platformom za uvođenje novih digitalnih usluga, savremenog načina poslovanja i obrazovanja.

Autentična ponuda

Naši ljudi iz dijaspore tokom boravka u otadžbini vole da se odmaraju u banjama. Koliko je to važno?

– Banjski turizam je jedna od najznačajnijih razvojnih oblasti na koju ćemo biti orijentisani u narednom periodu. S obzirom na ogroman potencijal koji Sokobanja ima za razvoj turizma, preduzete su aktivnosti za uspostavljanje adekvatne komunalne infrastrukture i pokrenut je projekat revitalizacije lokaliteta Sokograd. Takođe, među prioritetnim projektima je uređenje infrastrukture Ovčarsko-kablarske klisure, za koje je u 2021. ukupno planirano više od 100 miliona dinara, i od toga je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija opredelilo 34 miliona dinara (289.361 evra) za uređenje centra Ovčar Banje, koje uključuje novi trg, park, amfiteatar i parking prostor, kao i izgradnju pristaništa i parkinga na lokaciji jezera Međuvršje. Jedan od prvih zadataka biće rebrendiranje Srbije kao turističke destinacije koja ima mnogo toga atraktivnog i autentičnog da ponudi pre svega našim građanima, ali i međunarodnim turistima, s usmeravanjem na nacionalne osobenosti, kulturno nasleđe, ekološki i zdravstveni turizam.

Centar Sokobanje

Kakvi su planovi za sledeću godinu?

– Prioritet je nastavak sistemske digitalizacije koja uključuje, pored izgradnje mreže u ruralu i nastavak izgradnje računarske mreže u osnovnim i srednjim školama koja je do sada završena u 934 školska objekta. Nastavićemo da podstičemo razvoj elektronske trgovine i digitalnog društva, sa fokusom na digitalne veštine prema usvojenoj Strategiji razvoja digitalnih veština i unapređenju informacione bezbednosti u skladu sa novom Strategijom informacionog društva. Glavni ciljevi su ekonomsko održanje postignutog rasta i reforme u odnosu na krizu izazvanu pandemijom, kao i očuvanje turističkog sektora sa razvojnim programima u ovom sektoru koji uključuju digitalizaciju i ulaganja u infrastrukturu i promociju.

Vaučeri za odmor

– Već na početku godine građani će moći da se prijave za vaučere kojima dobijaju 5.000 dinara za odmor na željenim destinacijama u Srbiji. Za prvih 100.000 vaučera izdvojeno je 500 miliona dinara (4.255 319 evra) i po potrebi i mogućnostima, nastojaćemo da tokom godine obezbedimo i dodatne vaučere. Pravo na vaučere ostvaruju nezaposlena lica, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, radno angažovani čija primanja ne prelaze 70.000 dinara (595 evra) mesečno, ali i nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i studenti – napominje sagovornica “Vesti”.

Subvencije za polise

Izdvojeno je 150 miliona dinara (1.276.598 evra) za subvencije za polise osiguranja turističkih agencija, a s tim u vezi promenjeni su Pravilnici kojima su uvedene nove kategorije licenci sa nižim limitom pokrića garancija putovanja i smanjenim iznosima depozita, ističe ministarka Tatjana Matić.

Sprečeni masovni bankroti

Očuvanje sektora turizma jedan je od glavnih prioriteta rada Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Preduzete su brojne mere, koje?

– Od samog početka epidemije Ministarstvo je fokusirano na održanje turističkog sektora. Već u martu doneta je Uredba o ponudi zamenskog putovanja, kojom smo sprečili masovne bankrote. Od 430.000 putnika koji su uplatili aranžmane do 15. marta, njih 95 odsto prihvatilo je zamensko putovanje. Izdvojena su sredstva za isplatu tri minimalne zarade i dva puta po 60 odsto minimalne zarade, za podršku hotelijerskoj industriji u 68 gradova, odnosno mesta u Srbiji isplaćena je pomoć u vrednosti od 1,23 milijardi dinara (10.468.058 evra) , a samo za vaučere isplaćeno je oko milijardu i po dinara. Iz posebnog Fonda za razvoj do sada je odobreno 485 zahteva u vrednosti od 3,6 milijardi dinara (30.638 297 evra). U decembru na predlog resornog ministarstva usvojena je Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljstvu i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom COVID-19, na osnovu koje je opredeljeno 1,98 milijardi dinara za isplatu minimalnih zarada zaposlenih u turističkim agencijama, rentakar kompanijama, ugostiteljskim objektima i hotelima – sumira uspešne rezultate ministarka Tatjana Matić.