enelps.com
Rešenje za zastoj u napajanju električnom energijom

U današnjem veoma dinamičnom i digitalno umreženom poslovnom okruženju koje odlikuje manipulisanje enormnim brojem podataka, potreba za kontinuiranom i pouzdanom električnom energijom je veća nego ikada.

Čak i najkraći period zastoja u napajanju električnom energijom može biti poguban za podatke, a samim tim i za organizaciju, zbog čega je potrebno obezbediti trajno rešenje da se ovakvi incidenti preduprede.

Srećom, UPS (Uninterruptible Power Supply) je jedno od najjednostavnijih i najisplativijih rešenja koje pomaže kompanijama da izbegnu neželjene posledice zastoja.

Šta je UPS?

UPS je rezervni sistem koji obezbeđuje napajanje u slučaju kvara ili generalno prestanka rada glavnog izvora napajanja. Drugim rečima, UPS je poboljšani sistem koji se samoaktivira u slučaju nestanka struje i funkcioniše kao primarni izvor napajanja sve dok se elektronski uređaji bezbedno ne isključe ili agregator za hitne slučajeve ne preuzme ulogu izvora napajanja. Na taj način, UPS pomaže u sprečavanju gubitka podataka i minimizira probleme koji mogu nastati usled iznenadnog isključivanja elektronike. Ali zaštita opreme od potpunog gubitka struje nije jedini razlog zašto vam je potreban UPS. U zavisnosti od modela UPS-a, ovi sistemi takođe štite povezane uređaje od uobičajenih problema sa napajanjem i nesigurnih fluktuacija izlaznog napona koje mogu oštetiti elektroniku, skratiti životni vek i uticati na performanse.

Kako UPS radi?

UPS napaja uređaje koji su priključeni na njegove AC utičnice kada protok električne energije padne na neadekvatan napon ili ako dođe do potpunog nestanka. U slučaju nestanka struje, UPS se odmah prebacuje na bateriju kako bi obezbedio neprekidan izvor napajanja.

Kvalitetan UPS adekvatne veličine i jačine je sposoban da zaštiti jedan računar do celog data centra. UPS održava računarske sisteme i IT opremu bezbednim i funkcionalnim tokom nestanka struje sve dok se agregatori ne aktiviraju ili zaštićeni uređaji kao što su serveri i mrežne komponente ne budu pravilno isključeni, sprečavajući gubitak podataka. Osim što isporučuju rezervno napajanje tokom kvara u glavnoj mreži, UPS-ovi takođe pružaju različite stepene zaštite od drugih štetnih problema sa napajanjem, uključujući padove napona, prenapone, prekide u radu, šum u liniji, varijacije frekvencije, uslove prenapona i prelazne promene. ENEL PS u svojoj ponudi ima UPS sisteme visokih performansi. Sa više od dve decenije iskustva u oblasti projektovanja i proizvodnje elektronskih uređaja, njihovog servisiranja i održavanja, kao i instaliranja UPS sistema, ENEL PS vam garantuje kvalitetnu uslugu i pouzdano rešenje za rezervne izvore napajanja i još mnogo toga.

Prednosti UPS-a

Iako postoje brojne prednosti postavljanja UPS-a, oni su važni jer, pre svega, štite od nestanka struje u glavnoj mreži, koji se neosporno dešavaju. Dok nestanci struje mogu biti uzrokovani širokim spektrom problema, ipak se teške vremenske prilike rangiraju kao najčešći uzrok nestanka struje.

Osim što održava opremu u funkciji tokom nestanka struje, UPS takođe deluje kao filter za zaštitu uređaja od varijacija u napajanju, što može prouzrokovati oštećenje osetljive opreme kao što su računari i mrežna oprema. Napajanje UPS-a može održati vašu opremu u funkciji u slučaju nestanka struje ili prenapona dovoljno dugo da možete sve isključiti bez gubitka bilo kakvih osetljivih podataka.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here