Lična arhiva
Dr Jelena Radosavljević

“Informed consent” ili “informisani pristanak” je dozvola koju dajete lekaru za lečenje, sa objašnjenjima o pozitivnim efektima i mogućim komplikacijama vezanim za određeni tip lečenja.

To za naše ljude može da bude zbunjujuće, naročito ako doktor nabroji tri različite opcije rešavanja istog problema. Pacijent je ostavljen da razmisli i donese SVOJU odluku.

Kada razgovarate sa doktorom, biće vam predstavljeni i pozitivni i negativni efekti, i eventualno alternativi, ukoliko prva opcija nije prihvatljiva. Standardi dozvoljavaju da procedura ili vid lečenja uvek imaju daleko više dobrih nego loših efekata. Loši efekti su takođe prihvatljivi i nisu vezani za teže posledice. Tada je važno da izaberete opciju koja je vama prihvatljivija.

Doktori i pacijenti moraju da se slože oko plana za lečenje, tako da pacijent aktivno učestvuju u odabiru procedure, leka ili operacije. Kod ljudi koji nisu dobro upoznati sa zdravstvenim sistemom u Australiji, to može da izazove konfuziju i da nakon objašnjenja imaju utisak – “doktor ne zna šta je sa mnom”.

Savet

Probajte da razumete zdravstveni problem. Zapišite pitanja koja želite da postavite lekaru. Čak i ukoliko govorite engleski, ali ste makar malo nesigurni, zatražite prevodioca. Zamolite doktora da crta i piše. Zaboravite na vreme, jer lekar ima vremena za vas.
Nemojte da se razočarate kad vam doktor ponudi tri opcije, između ostalog i “posmatranje” koje ne uključuje procedure. Nekad su sve opcije dobre i šanse su slične. Ponekad od tri loše opcije treba izabrati najmanje lošu.
Vaša deca, bilo da su tinejdžeri ili odrasli, dobra su podrška, ali izbegavajte da vas prate jer to nije idealno, a i predstavlja teret i veliku odgovornost za njih.
Takođe, dobro rešenje je da zakažete razgovor sa doktorom koji govori vaš maternji jezik. Pitajte sve što želite i ne odabirajte nijednu opciju dok niste sigurni u cilj i verovatnoću da ćete do cilja i doći.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here