Svedok: General Mladić je vojnicima bio što bolesniku infuzija

0

Pravi general, sa svim manirima: Ratko Mladić
 

Svedok pod pseudonimom "GRM-130", govoreći o karakteru generala Mladića, rekao je da je generalovo pojavljivanje, i razgovor sa vojnicima, njima predstavljalo isto što i "bolesniku infuzija".

 

Prema njegovim rečima, susreti sa generalom Mladićem bili su neugodni, ali poučni jer je general bio veliki poznavalac vojnih propisa i insistirao da ih i komandanti i komandiri moraju dobro poznavati, prenose beogradski mediji.

 

"Insistirao je na redu i radu… i da poznajemo svakog vojnika. Nije trpeo da su vojnici neobrijani, niti da okolo hodaju bez oružja i propisno utegnute opreme", rekao je svedok "GRM-130".

 

Iz svedokovog iskaza proizlazi da je, kao oficir JNA, krajem 1991. godine u BiH došao sa svojom jedinicom i da je pridodat Glavnom štabu VRS u Crnoj Rijeci kod Han Pijeska, na čijem je čelu bio general Mladić, a kako je precizirao, generala je lično upoznao 1993. godine.

 

Ne precizirajući o kojoj je godini reč, svedok je opisao kako je jedna muslimanska jedinica iz Srebrenice i Žepe, 26. juna, "došla na 300 metara od Glavnog štaba". "Uspeli smo da ih odbacimo zahvaljujući sreći i ratnom lukavstvu", rekao je GRM-130, dodajući da je pritom bio "teško ranjen".

Veći dio unakrsnog ispitivanja svedoka tužioci su obavili iza zatvorenih vrata.

Svedočenje o karakteru optuženog danas je počeo i doktor Simo Bilbija iz bolnice pri Glavnom štabu VRS, koji će iskaz nastaviti u ponedeljak, 1. decembra.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here