pixabay.com

Građani Srbije, koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu, a razbole se tokom turističkog boravka u inostranstvu, imaju pravo na lečenje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) u 20 evropskih država.

U RFZO napominju da osiguranici imaju pravo na lečenje o trošku Fonda samo u slučaju hitne medicinske pomoći „kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje“.

Republički fond za zdravstveno osiguranje ima sklopljene međudržavne ugovore sa Austrijom, Belgijom, BiH, Bugarskom, Velikom Britanijom, Italijom, Luksemburgom, Mađarskom, Severnom Makedonijom, Nemačkom, Poljskom, Rumunijom, Slovačkom, Francuskom, Holandijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Češkom, Slovenijom, Turskom.

Prilikom odlaska u te zemlje neophodno je da osiguranici pribave dvojezični obrazac – potvrdu, koja se izdaje u filijalama RFZO na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije da osiguranik ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u poslednjih 12 meseci.

Najčešća destinacija srpskih turista tokom leta je Grčka sa kojom RFZO nema potpisan međunarodni sporazum.

Putno zdravstveno osiguranje u tom slučaju, pre polaska na more, može se kupiti kod bilo koje osiguravajuće kuće, ali i u filijalama RFZO.

Putna polisa RFZO omogućava osiguraniku da se u slučaju potrebe obrati najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne van zemlje.

U RFZO napominju da će trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu biti refundiran, uz račun i medicinski dokument, a rok za isplatu je 14 dana.

Skoro sve osiguravajuće kuće imaju u svoj ponudi i putno zdravstveno osiguranje.

Komapanija „Dunav“ obezbedila je pokriće neophodnih medicinskih troškova 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Osiguranici mogu biti lica do navršenih 85 godina života.

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao individualno, grupno, ali i porodično.

Tokom letnjih meseci, dok traje sezona godišnjih odmora, u Dunavu su obezbedili 10 odsto popusta za putničko zdravstveno osiguranje, ukoliko se polisa zaključuje u poslovnicama „Dunav osiguranja“, odnosno 15 posto popusta za kupovinu online polise.

Putničko zdravstveno osiguranje za Grčku, najčešće odredište srpskih turista tokom leta, za 10 dana sa popustom za odrasle osobe košta 1.227 dinara,a za decu 675 dinara. Porodična polisa se može zaključiti po ceni od 2.821 dinar i uključuje dve odrasle osobe, a broj dece starosti do 19 godina nije ograničen. Grupna polisa odraslu osobu košta 1.104 dinara, a za decu 613,00 dinara .

Putničko zdravstveno osiguranje pokriva ambulantno lečenje, nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala, prevoz do najbliže zdravstvene ustanove, bolničko lečenje, prevoz u državu prebivališta, stomatološke intervencije.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime