Privatna arhiva
Petar Đokić, vladika Andrej i prof. dr Volfgang Rorbah

Visoki predstavnici Austrijsko-srpskog društva (ASD) Petar Đokić i prof. dr Volfgang Rorbah posetili su episkopa austrijsko-švajcarskog Andreja. Dugogodišnji predsednik ASD Đokić i aktuelni potpredsednik Rorbah razmenili su sa vladikom mišljenje o radu Austrijsko-srpskog društva i o angažmanu mnogih ličnosti javnog života u Austriji u ovoj organizaciji.

Đokić je podsetio na decenijski rad društva i upoznao vladiku Andreja sa poznatim ličnostima koje su nekada predvodile ovo društvo, među kojima je i bivši austrijski predsednik Hajnc Fišer.

Naime, austrijsko-srpsko društvo je nastavljač tradicije društva osnovanog davne 1936. godine.

Prof. Rorbah je predstavio nekadašnji i trenutni rad društva i njegov značaj za integraciju našeg naroda u Austriji.

Prema njegovom mišljenju postoji veliko zajedničko austrijsko-srpsko kulturno nasleđe koje je pogodno da bude uključeno u značajni rad negovanja tradicije i napretka, tako bitan za međunarodne odnose.