Youtube/N1
Budimir Lončar

U Jugoslaviji, koja je u vreme pada Berlinskog zida bila u velikim političkim previranjima tada ipak nije bilo dovoljno razumnih ljudi da shvate da se jedna istorijska etapa završila i da je počela nova. To su narodi Jugoslavije platili krvlju, siromašenjem, razaranjem, izbeglištvom i sukobima koji i danas traju, iako srećom ne više oružani.

U to doba su glavne pozicije u republikama već zauzeli nacionalisti, od Milana Kučana u Sloveniji, Franje Tuđmana u Zagrebu, Slobodana Miloševića u Beogradu, Alije Izetbegovića u Sarajevu, Momira Bulatovića u Titogradu, te Kire Gligorova u Skoplju. Svećom bi se tražio među njima istinski Jugosloven, a neki nisu ni krili da trenutak vide kao šansu za stvaranje nacionalne države. Neki među njima su hteli ne samo nacionalne države, već i izmenjene granice, razume se, po etničkim linijama. A to je vodilo u krvav rat.

Šef jugoslovenske diplomatije, u vreme rušenja Berlinskog zida, Budimir Lončar pojasnio je za RSE da je pad Berlinskog zida simboličan čin, do koga su doveli višegodišnji dublji procesi.

Ali, independističke ambicije u Jugoslaviji su se završile brutalnim građanskim ratom o čijem karakteru, manje ili više, svako ima svoj sud. Danas su nezavisne države Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina je nezavisna ali i nije nezavisna, jer je pod međunarodnim političko-vojnim protektoratom, a i Kosovo je 2008. godine proglasilo nezavisnost koju priznaju u većini država Evrope.

Simbol Hladnog rata

– Berlinski zid je bio simbol Hladnog rata i Gvozdene zavese i to opipljive, materijalno izražene. Rušenje Zida je, istovremeno, bio simbol napuštanja Hladnog rata. On je simbolično, psihološki, bio ta prelomna tačka. Nije Berlinski zid sam po sebi ništa značio, bez onoga što ga je okruživalo, proizvelo i srušilo. Nije ga srušila spontana masa, već razvoj, a pre svega evolucija u Sovjetskom Savezu i pravovremena orijentacija Nemačke. Oni su tu odigrali veliku ulogu. Treći faktor je bila Amerika, koja je prihvatila otvaranje Sovjetskog Saveza i sarađivala u završetku Hladnog rata – navodi Budimir Lončar.

Sutra – Tri decenije od pada Berlinskog zida (4): Niču nove žice