U penziju, umesto u Pariz

x Sad već bivšeg direktora Radoslava – Laleta Pavlovića posle godišnjeg odmora sačekalo neprijatno iznenađenje