Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić razgovarao je danas sa šefom misije Saveta Evrope u Srbiji Tobijasom Flesenkemperom o dosadašnjoj uspešnoj saradnji u oblastima omladine i sporta i budućim zajedničkim projektima.

Ministarstvo omladine i sporta i Savet Evrope kontinuirano i programski podržavaju i iniciraju niz različitih projekata i aktivnosti koje za finalni cilj imaju stvaranje novih perspektiva i mogućnosti za usavršavanje mladih, kao i za prevazilaženje svih izazova sa kojima se mladi susreću posebno u doba pandemije.

Proaktivna saradnja na institucionalnom nivou ogleda se i u promociji najviših vrednosti i u oblasti sporta.

Udovičić i Flesenkemper zajednički su konstatovali potrebu i sagledali sve modele konkretizacije svih mogućnosti produbljivanja saradnje i ubuduće u oblastima omladine i sporta, i to kako na realizaciji konkretnih programa i projekata, tako i na daljem unapređenju normativnog okvira u ovim oblastima u Srbiji, kroz međusobnu razmenu iskustava i znanja.

Flesenkemper je informisao Udovičića o oznaci kvaliteta Saveta Evrope za omladinske centre.

Za maj je dogovorena zajednička poseta Ekološkom centru „Radulovački” u Sremskim Karlovcima, jedinom centru u Srbiji sa ovom oznakom, a radi dalje promocije oznake kvaliteta u celoj zemlji.

Takođe je dogovoreno da se pojačaju napori za razvoj i pokretanje kursa programa HELP o sportu i ljudskim pravima.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here