Tanjug
Ilustracija

Gradska skupština usvojila je tokom ovog meseca pravilnik koji preciznije određuje koje sve obaveze imaju prevoznik i saobraćajno osoblje, odnosno vozači, otpravnici i saobraćajni dispečeri prevoznika i ostalo zaposleno ili angažovano osoblje kod prevoznika.

Taj pravilnik se odnosi na gradski, prigradski i lokalni, noćni i minibus ekspres linijski prevoz na teritoriji Beograda, a za kontrolu njegove primene zadužen je Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda.

Ko može da daje informacije

Jedna od najvažnijih novina je da vozači javnog gradskog prevoza u Beogradu i drugi zaposleni od sada neće smeti da daju izjave za medije ili informacije za javnost bez prethodnog odobrenja prevoznika, dok GSP ili privatni prevoznici „informacije trećim licima“ i izjave za medije mogu da daju samo „poštujući dobre partnerske odnose sa Gradom Beogradom“.

Ko je odgovoran za rad klima-uređaja

Pravilnik predviđa i da je dužnost prevoznika da obezbedi ispravnost i funkcionalnost klima-uređaja i uređaja za grejanje, koji moraju da budu uključeni u skladu s Odredbom o javnom linijskom prevozu.

To je posebno značajno u ovom trenutku, jer ova odredba propisuje da vozila u letnjem periodu moraju da budu provetrena, odnosno kada je spoljna temperatura iznad 25 stepeni, moraju biti rashlađena, ukoliko poseduju sistem za rashlađivanje. U zimskom periodu, kada je spoljna temperatura ispod 10 stepeni, moraju da budu zagrejana.

Radna uniforma

Pravilnikom je predviđeno i da vozač mora da bude obučen u uniformu i da bude obuven u adekvatnu obuću.

Uređaji za naplatu karata i video-nadzor

Prevoznik mora da obezbedi i ispravnost uređaja iz sistema za naplatu karata i upravljanje vozilima (validatori, štampači, vozački kompjuter i drugo), čistoću spoljašnosti i unutrašnjosti vozila, kao i ispravnost i funkcionalnost displej-tabli.

Takođe, prevoznik je odgovoran za ispravnost uređaja za video-nadzor i brojanje putnika, kao i wi-fi pokrivenost.

Ko može da uđe u vozilo

Pravilnik predviđa da prevoznik mora da obezbedi i da putnici ulaze na vrata koja su opredeljena za ulaz prema pravilima koja je odredio Sekretarijat, ali i da vozač ne sme da dozvoli uzlazak u vozilo građanima koji su vidljivo pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstavnci, kao ni onima koji su oboleli od zarazne bolesti, ali ne objašnjava na koji način vozač ovo može da utvrdi.

U vozilo ne može da uđe ni dete koje ima manje od šest godina ako nije u pratnji odrasle osobe.

Šta se može uneti u vozilo

Putnik u vozilo može da unese ručni prtljag, dečja ili invalidska kolica, lovačku ili sportsku opremu (pušku u futroli bez naboja, skije, pribor za ribolov i slično) i drugi prtljag koji „svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika“.

Putnik u vozilo može uneti i psa ili mačku visine do 40 centimetara u posebnom transporteru, ali samo u periodu od 9 do 13 časova i od 18 do 24 časa.

Ko se bavi javnim prevozom u Beogradu

Komunalnom delatnošću javnog prevoza u Beogradu bave se javna komunalna preduzeća JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd (GSP Beograd) i AD Srbija voz, kao i privatni prevoznici sa kojima su sklopljeni ugovori o javno-privatnom partnerstvu.

1 KOMENTAR

  1. Prevoznik mora sve da obezbedi, jedino će mu Grad obezbediti šta sme da izjavi. Ljudi moji, da nije tragično, bilo bi smešno. Ko nam vodi Grad… Užas

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime