Z.M.
Vladika i sveštenici sa gostima

Pravoslavni manastiri su primer pravog odnosa prema prirodi, istakao je episkop austrijsko-švajcarski Andrej u razgovoru sa predstavnicima Univerziteta u Kremsu koji se bave klimatskim promenama i socijalnim posledicama koje iz njih proizilaze.

Dr Ernst Firlinger, direktora Centra za religuju i globalizaciju Univerziteta u Kremsu, Danijela Furi i Simon Pories posetili su hram Rođenja Presvete Bogorodice u 16. bečkom okrugu, gde je održan sastanak sa vladikom.

Pored vladike sastanku su prisustvovali arhijerejski namesnik za istočnu Austriju protojerej Dragan Birtašević i paroh pri hramu Vaskrsenja Hristovog protojerej Jovan Alimpić.

Gosti su izneli osnovne klimatske probleme i načine kojima se oni mogu rešavati, iznoseći podatak da je proglas za zaštitu okoline u svetu do sada potpisalo 26.000 naučnika.

Na pitanje šta pravoslavni mogu doprineti u smislu aktivnosti rešavanja ovih pitanja vladika Andrej govorio je o pravoslavnim manastirima kao primeru pravog odnosa prema prirodi.

– U svakom manastiru postoji bašta koju monasi neguju za razliku od svetskog globalnog eksploatisanja tvorevine Božje. Iako smo mi početnici naša Crkva aktivno učestvuje u Ekumenskom savetu crkava i spremna je da se i dalje uključuje sa ostalim hrišćanskim crkvama u vezi sa ovim temama – kazao je on.