commons.wikimedia/Bene Riobo

Možda ste na dužim povratnim letovima primetili da je let u smeru istoka nešto kraći nego let na istoj relaciji u smeru zapada.

Na dužinu leta utiče više faktora, ali da, putovanje na istok stvarno će trajati manje nego ono u suprotnom smeru. Let iz Evrope u Severnu Ameriku trajaće dobrih sat vremena više nego let nazad u Evropu.

Prvi odgovor koji se nameće jeste da je razlog Zemljina rotacija. To je zapravo tačan odgovor, ali rotacija nije direktno odgovorna za ovaj fenomen. Zemlja se neprestano okreće oko svoje ose prema istoku, ali s njom se okreće i atmosfera, pa kao što mi kada skočimo ne doskočimo stotinama metara dalje, tako ni avionima sama rotacija Zemlje ne pomaže baš da skrate vreme putovanja.

Ali rotacija Zemlje ipak je kriva za duže ili kraće vreme leta na istoj relaciji. Naime, u rotirajućem sistemu kakav je i Zemljin, na sve čestice kad se kreću pod nekim uglom u odnosu na rotacijsku osu deluje Koriolisova sila. Ona deluje na sva kretanja i u atmosferi i u okeanima. Vertikalna je na brzinu kretanja i na rotacijsku osu.

Na severnoj hemisferi deluje udesno, na južnoj hemisferi ulevo, najveća je na polovima, a na ekvatoru je jednaka nuli. Ni ovo još nije potpun odgovor na pitanje zašto avioni stižu brže na istok, ali približavamo se.

Ista sila tera i vetrove na istok na severnoj hemisferi i na zapad na južnoj hemisferi. Naime, kad se neko telo rotira, delovi koji su bliže njegovoj osi kreću se sporije od onih koji su dalje. Kako se udaljava od ekvatora, vazduh će se kretati brže od tla iznad kojeg se nalazi jer ima brzinu rotacije tla na ekvatoru, a to rezultira vetrovima koji se uvek kreću od zapada prema istoku u srednjim geografskim širinama.

E, sada samo došli do pravog odgovora.

Zbog Koriolisove sile, sunčevog zagrevanja i malo mehanike pritiska, nastaju vazdušne struje koje se kreću od zapada prema istoku, ali sa talasastim uzorkom.

Vazdušna struja predstavlja uzan pojas jakih vetrova u graničnom području od gornje troposfere do stratosfere, može da varira u snazi, visini i smeru i obično će biti najjača bliže polovima. Vazdušna struja ima važnu ulogu u opštoj cirkulaciji atmosfere, a izuzetno je važna u vazdušnoj navigaciji i bezbednosti leta.

Vazdušne struje, s obzirom na to da doslovno mogu da poguraju avion, imaju veliki uticaj na rute i raspored letova. Ponekad će avion leteti dužom rutom kako bi “pokupio” vetar u leđa ili izbegao let u težim i zahtevnijim okolnostima. Zato se letovi prema istoku obično planiraju u vreme kada će imati najjači vetar u leđa. Osim vremena, na ovaj način štedi se i gorivo.

Vazdušna struja utiče i na letove na kratkim relacijama, ali uticaj je onda tako mali da ga nećete ni primetiti – pobediće ga uobičajena kašnjenja na aerodromima.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here