M. Stanković
Đaci iz Bremena i Hamburga sa profesorkama i konzulkom Rašević

Izložbu “Vuk i Nemci”, koja je nedavno otvorena na Univerzitetu u Hamburgu, o čemu su “Vesti” izveštavale, posetili su prošlog vikenda i đaci Srpske dopunske škole iz Bremena.

– Bila sam na otvaranju izložbe i sadržaji su mi se veoma dopali, pa sam predložila roditeljima mojih đaka da organizovano dođemo na izložbu. Odziv je bio odličan, a zadovoljstvo veliko – rekla nam je profesorka Slađana Dunjić Fridrih, koja održava nastavu u Bremenu i Osnabriku.

Đake iz Bremena je na izložbi pozdravila i Nataša Rašević, generalni konzul Srbije u Hamburgu, a imali su priliku da se upoznaju i sa nekoliko svojih vršnjaka iz Srpske dopunske škole u Hamburgu koji su došli sa svojom profesorkom Tatjanom Filipović.

Sa konceptom i sadržajima izložbe posetioce su upoznale Tamara Stratijev i Sofija Rikanović, asistentkinje profesora dr Hodela, šefa Katedre za slavistiku, koji je organizator ove izložbe u saradnji sa Vukovom zadužbinom u Beogradu i našom ambasadom u Berlinu. Tamara i Sofija su zatim organizovale i dve radionice za đake.

Sofija Rikanović i Tamara Stratijev

Mlađi đaci su posle slušanja ilustrovali bajku “Čardak ni na nebu ni na zemlji”, a stariji su dobili radne listiće na kojima su ispisani počeci poslovica, pa su imali zadatak da pronađu odgovarajući završetak kako bi sastavili celu poslovicu. Đaci su uspešno i sa radošću rešavali zadatke.

Na kraju posete izložbi Jana Jovanović, iz grupe mlađih učenika, zamolila je profesorku Slađanu da još jednom svi prošetaju kroz izložbu, da čuju još jednom poneko objašnjenje i pogledaju fotografije, a i da utvrde azbuku, jer su svi eksponati poređani po azbučnom redu. Profesorka Slađana je sa zadovoljstvom ispunila Janinu želju.

Jana (u sredini) je predložila još jedan obilazak izložbe