Z. Mirković
GLASANjE: Određeni i rukovodioci sekcija

Zajednica srpskih klubova u Beču više nema samo predsednika već i novo predsedništvo. Nedelju dana po izboru Luke Markovića za predsednika održana je prva sednica predsedništva Zajednice na kojoj su podeljene funkcije i određeni rukovodioci sekcija.

Marković očekuje da će sekcije zaživeti iduće godine. Takođe najavljuje da će se boriti protiv veštačkog BHS jezika (bošnjačko-hrvatsko-srpski) u austrijskim školama i da će insistirati na srpskom jeziku.

Na prvoj radnoj sednici određeno je da funkciju potpredsednika vrše Aleksandar Stanković, Jagoda Dekić, Saša Božinović, sekretar i zamenik sekretara su Dejan Didić i Vesna Dimitrijević, a blagajnik i njegov zamenik Dragan Kračunović i Radmila Maksimović. U upravi je još pet članova iz klubova članice Zajednice.

Potom su određene sekcije, odnosno njihovi rukovodioci, koji će imati zadatak da u narednom periodu osmisle i pokrenu aktivnosti. Sekciju za kulturu i umetnost vodi Saša Božinović, sekciju za omladinu i sport Aleksandar Stanković, sekciju za društvene i javne odnose Vesna Dimitrijević, sekciju za administrativne odnose Boris Drinić, sekciju za žene i porodicu Jagoda Dekić. Sekciju za privredne aktivnosti vodiće Neško Čestić iz Udruženja srpskih privrednika. Jedino su sekcije za obrazovanje i humanitarne aktivnosti i socijalna pitanja ostale nepopunjene.

Poseta udruženjima

Od svog izbora Marković je obišao sve klubove članice Zajednice, a tokom obilazaka upoznao se s njihovim radom, potrebama i željama. Inače, glavni cilj je da se dopre do što većeg broja Srba u Beču, koje bi Zajednica redovno informisala o svojim aktivnostima.