Privatna arhiva
Dr Ljiljana Verner izabrana za predsednicu UO Skupštine Fonda

Fond Dijaspora za maticu, izdvojio je 110.000 evra pomoći za borbu protiv epidemije kovid-19 koja je realizovana u saradnji sa srpskim Ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje, navedeno je u Izveštaju o radu na Skupštini ove organizacije, održanoj u Beogradu.

“Fond već sedam godina izdvaja svakog meseca po 1.000 evra za namirnice za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji, pomaže udruženja koja se bave zaštitom zdravlja dece sa cerebralnom paralizom, a humanitarna pomoć realizuje u saradnji sa organima lokalne samouprave i drugim sličnim humanitarnim organizacijama”, navodi se u izveštaju.

Delegatima iz Nemačke, Švajcarske, Holadnije, Kanade i drugih delova sveta, predstavljen je plan širenja aktivnosti na prikupljanju priloga i donacija, kako bi se u uslovima smanjenog priliva od kamata na oročena sredstva, omogućilo održanje i širenja humanitarnog rada.

– Prioriteti su najteži humanitarnih slučajeva izbegličkih i porodica raseljenih lica, siromašnih sa troje ili više dece, nastavljanje redovne pomoći u hrani Narodnim kuhinjama na KiM – rečeno je u ovoj organizaciji.

Na skupu je za predsednicu UO Skupštine “Fonda dijaspora za maticu” izabrana dr Ljiljana Verner, profesor medicine iz Hanovera, a dosadašnji predsednik dr Miloje Milićević iz Berlina je postao počasni predsednik.