pixabay.com

Muževi ubice su u velikom broju slučajeva žene ubijali pred svojom maloletnom decom. Tako je od početka godine 11 dece ostalo bez majki, ali i očeva koji su završili u zatvoru ili su posle ubistva izvršili samoubistvo.

U Ministarstvu za rad i socijalna pitanja kažu da se zbrinjavanje ove dece vrši merama socijalne i porodične zaštite.

– Detetu se postavlja staratelj i obezbeđuju bezbednost, briga o zdravlju, odeća, obuća, hrana, održavanje higijene. Posebno se obezbeđuju mere psihosocijalne podrške, kojima se detetu omogućava prevazilaženje doživljene traume, kao i podrška u vaspitanju, obrazovanju, socijalizaciji, organizaciji slobodnog vremena, zadovoljavanju drugih važnih potreba – navode u Ministarstvu:

– Smeštaj deteta se uglavnom, prvenstveno, obezbeđuje u okviru detetovog porodičnog okruženja, ukoliko je to moguće i ukoliko Centar za socijalni rad proceni da je takav smeštaj u interesu deteta. U određenom broju slučajeva dete se smešta u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite – dom za decu bez roditeljskog staranja. Posebno da istaknemo, celokupnu pomoć, podršku i zaštitu ove dece realizuje CZSR – organ starateljstva na osnovu procena stanja i potreba deteta i drugih okolnosti neophodnih za donošenje odluke.

SUTRA – Brutalna i česta ubistva žena u Srbiji (6): Svaka peta žrtva