Pixabay.com
Foto: Ilustracija

Većina žena u Crnoj Gori zabrinuta je po pitanju nasilja jer je svaka peta iskusila fizičko ili seksualno nasilje nakon svoje 15. godine, pokazuje najnovije istraživanje koje je Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) zajedno sa partnerima provela u Crnoj Gori.

U Skupštini Crne Gore predstavljena je Studija o nasilju nad ženama, koja pokazuje da nasilje nad ženama pogađa žene svih uzrasta, iz svake grupe prihoda i iz svake oblasti u zemlji.

Istraživanje je još pokazalo da su sramota, strah od osvete od strane počinioca i nepoverenje u službe glavne prepreke za prijavljivanje.

– Više od šest od deset ispitanica smatra da je nasilje nad ženama često. Oko 26 odsto njih lično poznaje nekoga u svojoj porodici, među prijateljima i susedstvu, ko je izložen nasilju. Gotovo jedna od pet žena kaže da je iskusila fizičko ili seksualno nasilje nakon svoje 15. godine.

Jedna trećina ispitanica smatra da je Crna Gora društvo u kojem se prioritet daje dečacima i muškarcima, i u kući i na poslu, dodajući da su još uvek prisutni stavovi gde se krivi žrtva.

– Svesni smo da su dobri zakoni važni kada je u pitanju zaustavljanje nasilja. Naučili smo da je Crna Gora patrijarhalno društvo. Ovo istraživanje je pokazalo da je jedna od pet žena koja je imala partnera iskusila nasilje. Mi u EU smo odlučni da stanemo na kraj kulturi patnje i možemo da sprečimo nasilje u budućnosti – naglasili su istraživači.

Istraživanje o nasilju nad ženama sprovedeno je tokom proleća i leta 2018. godine, na uzorku od 1.227 žena starosne dobi od 18 do 74 godine.