pixabay.com

Haos oko primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti i obaveznoj upotrebi pojma “rod”, “rodno osetljivog jezika” i “rodno senzitivnog jezika” je tek počeo, kaže za “Vesti” Milenko Radić, advokat.

– Podneli smo Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti, jer on nije u skladu sa našim Ustavom koji ne poznaje kategoriju roda, rodno osetljiv jezik i rodno senzitivan jezik – nastavlja naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, ovaj zakon unosi pravnu nesigurnost, jer suspenduje primenu nekoliko hiljada propisa u kojima se koriste izrazi koji sada nisu upodobljeni sa članovima osporenog zakona kojima se propisuje obavezna njihova upotreba, pod pretnjom kažnjavanja upotreba rodno senzitivnog jezika.

U dopisu koji je njegova kancelarija poslala USS navodi se da je zakon sa opštim, nejasnim i nedefinisanim pojmovima “rod” i “rodno osetljiv jezik” suprotan Ustavu i skoro svim postojećim zakonima. Zaključuje se da će njegovom primenom stvoriti pravni haos narušavanja načela pravne sigurnosti i predvidivosti propisa.

Advokat Radić kaže da je zakon već stupio na snagu i njegova primena praktično je počela od 1. juna 2021. godine, pa smo sada svi u obavezi, u cilju izbegavanja bilo kakve diskriminacije, posebno prema ženama, da koristimo navedene pojmove, rodno senzitivne izraze.

Ukazuje da će se menjati školski programi, profesori srpskog jezika postaće suvišni, epske pesme u desetercu sigurno odlaze u zaborav, školska lektira će morati da se upodobi, pesme sa neadekvatnim izrazima, nazivi diploma, licenci i sl. moraće da se upodobe.

Advokatica ne može u Komoru, jer su svi obrasci napravljeni prema Zakonu o advokaturi koji poznaje advokata – ne kao muškarca već kao naziv za zanimanje.

Naš sagovornik ne spori da se u svakodnevnoj upotrebi mogu koristiti reči advokatica, guvernerka, ministarka, predsednica, premijerka i slične, ali u službenoj upotrebi, u obrascima, diplomama, licencama, dozvolama, matičnim knjigama, katastru i sl. mogu koristiti isključivo izrazi predviđeni Zakonom o vladi, Zakonom o ministarstvima, Zakonom o advokaturi, propisima o uknjižbi nepokretnosti…

Kazne do 17.000 evra!

Shodno odredbi koja bude prekršena, kazne će se kretati od 424 do skoro 17.000 evra (za organe vlasti i rukovodstva preduzeća ukoliko ne sprovode ovaj zakon, na očekivani način i ukoliko ne podnose periodične izveštaje o njegovom sprovođenju).