B. Miličić
Poštovanje tradicije: Obeležavanje Vidovdana u crkvi u Nirnbergu

Prethodne nedelje posle redovne nastave u nemačkim školama krenula je i nastava na srpskom jeziku u dopunskoj školi u Bavarskoj.

Grupe naše dece formirane su u Minhenu, Rozenhajmu, Nirnbergu i Erlangenu, a nastava se odvija prema propisima koje je nametnula pandemija korone. Nastavnicama Tatjani Hot iz Minhena i Gordani Budiša iz Nirnberga, ali i njihovim učenicim, nova pravila ponašanja u nastavi donela su i nove obaveze. U Minhenu postoji šest grupa sa 126 učenika s kojima radi nastavnica Tatjana Hot.

– Iz kontakata sa roditeljima saznala sam da deca jedva čekaju da krenu na dopunsku nastavu na srpskom jeziku. Radimo u drugačijim uslovima. Grupe mogu da imaju maksimalno 10 učenika, mora se poštovati pravilo određenog razmaka među njima, maske su obavezne, a posle završene nastave moram da sve dovedem u red: obrišem klupe, stolice, tablu, kvake na vratima i tako za svaku grupu. Ista pravila važe i u nemačkim školama – ističe Tatjana Hot.

Šest grupa učenika dopunske nastave na srpskom u Minhenu i u novoj školskoj godini radiće po istom nastavnom planu i programu koji je utvrdilo Ministarstvo prosvete Srbije. Sve aktivnosti u dopunskoj nastavi odvijaju se uz dogovor i koordinaciju sa Generalnim konzulatom Srbije u Minhenu i koordinatorom za dopunsku nastavu u Nemačkoj.

Virus korona je uticao i na završetak prošle školske godine, pa su deca pratila nastavu od kuće preko onlajn platforme. Takva mogućnost postoji i u ovoj tek započetoj školskoj godin,i a sve će zavisiti od roditelja koji će moći da biraju. To se odnosi u prvom redu na decu koja imaju zdravstvene tegobe ili čiji roditelji žele da izbegnu rizik od zaraze.

Završili dopunsku školu: Piknik za osmake u Nirnbergu

Dopunska nastava na srpskom jeziku u novoj školskoj godini započela je i u Nirnbergu i Erlangenu gde tri grupe dece uči nastavnica Gordana Budiša. Ona kaže da u Nirnbergu ima dve grupe sa ukupno 54 učenika, a u grupi u Erlangenu je 15 đaka.

– Deca su prihvatila sve mere zaštite. Dopunska nastava na srpskom i veronauka u Nirnbergu za sada se održavaju u prostorijama naše crkve, a očekujemo da će do kraja ovog meseca stići pozitivan odgovor na naš zahtev da i u ovoj školskoj godini koristimo prostorije u Njiesenschule, kao što je to bilo ranijih godina. Što se tiče grupe u Erlangenu, nastavljamo da za časove srpskog koristimo prostorije kluba “Vuk Karadžić” – kaže nastavnica Gordana Budiša, koja posebno ističe dobru saradnju i koordinaciju sa Generalnim konzulatom Republike Srbije u Minhenu i koordinatorom za dopunsku nastavu u Nemačkoj Biljanom Bukinac iz Frankfurta.

Nova grupa u Rozenhajmu

– Od ove školske godine formirana je i grupa naše dece u Rozenhajmu koja ima 24 učenika. Mi ćemo u toku ove školske godine pokušati da saznamo kakav je interes roditelja i dece za dopunsku nastavu na srpskom jeziku i zavisno od toga formiraćemo nove grupe. Tu u prvom redu mislim na Augzburg, Ingolštat, Traunrojt i još neke gradove u kojima živi veći broj naših građana – najavljuje Tatjana Hot.