pixabay.com
Foto: Ilustracija

Drevne civilizacije su za one koje zgreše uvek imali odgovarajuću kaznu. Kroz istoriju ljudi su oduvek pokazivali svoju krvničku stranu.

Zarad višeg cilja sudili su “neprijateljima” na različite načine. Uznemiravajuća činjenica je da vas i nakon toliko vremena, kad pogledate sprave koje su nekada služile za mučenje osuđenika a danas stoje u muzejima širom sveta, podilazi jeza. Za pojedine predmete se vezuju kojekakve legende i pripisuju im se magijska svojstva. Jedna od ovih okrutnih sprava je takozvana Nirnberška devica.

Ova demonska kutija je napravljena od gvožđa u čijoj se unutrašnjosti nalaze šiljci. Upotrebljavala se od 16. veka. Žrtvu bi zatvorili u kutiju, a zatvaranjem vrata šiljci bi joj se zabili u telo. Kako bi mučenje bilo što duže i okrutnije, bodlje su bile tako postavljene da ne probodu nijedan ključni unutrašnji organ, pa je svaka žrtva pre smrti trpela užasne bolove.

Ono što budi znatiželju ljudi je činjenica da je podsećala na drevne egipatske sarkofage. Urbane legende kažu da je čovečanstvo dobilo ideju za ovakvu svirepost iz samog svemira, tj. da su vanzemaljci u sličnim napravama “ispitivali” ljude koje bi otimali.