SPOJI
Predstavnici SPOJI, Rorbah i dobitnici priznanja

U Inzbruku je u organizaciji Srpske pravoslavne omladine Inzbruk (SPOJI), na temu “Integracija u ogledalu kulturnog nasleđa”, predavanje održao profesor dr Volfgang Rorbah. U prostorijama KUD Đurđevdan on je dodelio i diplome za primernu društveno-političku, socijalnu i ekonomsku integraciju.

Profesor Rorbah, koji je potpredsednik Austrijsko-srpskog društva iz Beča i počasni član SPOJI, govorio je o integraciji i kulturnom nasleđu srpskog naroda u Austriji, osvrnuvši se na istoriju Srba u toj zemlji, na austrijsko-srpske odnose kroz vekove, kao i na brojne istorijski značajne doprinose srpskog naroda za austrijsko društvo od 17. veka do danas. Takođe je navodio primere iz svog života koji jasno opisuju poteškoće i predrasude sa kojima je kao sin Austrijanca i Srpkinje, a unuk austrougarskog oficira koji se posle Prvog svetskog rata preselio u Srbiju, morao da se bori kao mlad čovek u posleratnom periodu, ali i brojne pozitivne primere kako iz austrijskog, tako i srpskog naroda. U nastavku je u ime Austrijsko-srpskog društva dodelio diplome za primernu društveno-političku, socijalnu i ekonomsku integraciju u Austriji. Diplome su dobili mr Milan Nešić, ekonomista iz Inzbruka, dugogodišnji član Upravnog odbora SPOJI i jedan od reformatora Zajednice Srba Tirol, mr Gordana Nadler, etnolog iz Inzbruka, dugogodišnja članica Crkvenog odbora koja se godinama bavi istraživanjem o srpskoj zajednici u Tirolu, Zoran Cvijanović, ugostitelj iz Vergla, koji je 16 godina u Kufštajnu držao tradicionalnu tirolsku gostionicu koja je postala omiljena među Austrijancima tog kraja i koji su ga prihvatili kao svog. Diplomu je dobila i Mirjana Stanković iz Inzbruka, koja već devet godina vodi KUD Đurđevdan, a folklorom se bavi više od 25 godina tokom kojih je oko 1.000 mališana naučila da igraju kola iz raznih srpskih krajeva. Bila je 30 godina referent za kulturu u Zajednici srpskih klubova u Tirolu i kasnije u Zajednici Srba Tirol. Više godina bila je jedina predsednica nekog kulturno-umetničkog društva u Austriji.

Zanimljivo: Rorbah govorio o istoriji Srba u Austriji

Vera počasni član

Filip Vlajić, predsednik SPOJI, uručio je plaketu počasnog člana Veri Merkel, koju je Upravni odbor SPOJI još u maju 2021. imenovao počasnom članicom. Vera Merkel je muzikolog i slavista, dugogodišnji aktivista na polju kulture sećanja sa posebnim težištem na Diani Budisavljević, saradnik je projekta “Srbi u Beču” na Univerzitetu u Beču.

Donacije

Ovo predavačko veče je imalo i humanitarni karakter, jer je skupljeno 160 evra donacija za ugrožene porodice na Balkanu i bolesnu decu u Tirolu.