pixabay.com
Foto: Ilustracija

Jezički stručnjaci u Nemačkoj poslednjih godina nastoje da i novim izrazima pomognu politici u komunikaciji sa narodom. Reč je o ublažavanju nekada oštrih izraza i njihovom “pripitomljavanju” kojim bi olakšali neki vid bliskosti sa biračima.

“Dragi audijaneri” pravi su primer za ovu priču. U vrhu koncerna bavarskog proizvođača automobila su se uklopili u ovu politiku o čemu svedoči i izjava Zabine Masen, šefice personalne službe kompanije “Audi”, koja priznaje da oni pomno prate novotarije u oblasti komunikacija. “Baza kulture naše kompanije je jasno vidljiva i u jeziku kojim se obraćamo, a sve je zasnovano na tome da mi težimo ka jezičkim ciljevima u budućnosti. Uvažavanje, otvorenost, odgovornost i integritet kao osnovu naše korporativne kulture, a to jasno objašnjavamo i na primeru našeg jezika”, kaže gospođa Masen.

Od 1. marta ove godine se u toj kompaniji obraćaju zaposlenima sa umilnim izrazom “Drage audijanerke i audijaneri”. Ima li boljeg pristupa radnicima ili dokaza da su oni deo porodice u istoj meri kao i vodeći menadžeri, inženjeri i ostala elita iz kancelarija. Ali, što je još važnije, tako će uveriti kupce automobila da njihov proizvođač vodi računa o svemu, a posebno o rodnoj ravnopravnosti. Pokazalo se tokom jednogodišnje probne faze da ovaj nežni oblik obraćanja deluje i da s tim valja nastaviti.

U međuvremenu, ovo se iz privrede prenelo i na državne ustanove koje se sve opreznije i bliskije obraćaju građanstvu koje ih plaća da mu služe.

U dokumentu naslovljenom “Napredak počinje u glavi” opisuje se da postoji veliki broj mogućnosti da se neko približi onima kojima se obraća. Ovo je “minsko polje” u slučajevima kad u istom trenutku valja nešto poručiti osobama iz šarolikog miljea u društvu, posebno onima iz LGBT zajednice. Valja pokazati “poštovanje i držanje koje dokazuje odgovornost u borbi protiv diskriminacije i priznaje raznolikost u nekoj sredini”.

Obrada jezika

U kompaniji “Audi” sada imaju i projektnu grupu nazvanu “Rodno osetljiv jezik” koja godinu dana intenzivno radi na razvoju izraza kojima će se u toj firmi obraćati zaposlenima, ali i celokupnoj javnosti. Kažu, to će biti naročito značajno u oblasti marketinga.