commons.wikimedia.org
Vuk Stefanović Karadžić

Portal “Vesti-online” vam u okviru rubrike “Zapisi” prenosi narodne običaje i verovanja, kao i tumačenja reči, koje je zabeležio velikan čuvanja srpske tradicije Vuk Stefanović Karadžić.

Smiriti se – “Srblji kažu da suncu ne valja reći da zađe, niti sjede, a zašto: kad mu se reče zađe, onda ono sunce reče: zašao pa ne izišao, a kad mu se reče sjede, onda ono reče: sjeo, na ne ustao. A kada mu se reče: smiri se, onda ono sunce reče: smirio se i ti.”

Sinovi u miraz
Prćija – “Što se da uz đevojku, ženinstvo: Udaji je, s jadom je udala, sve joj mlada u prćiju dala, sve Đurđevo i Smederevo, a najpotle i dva svoja sina.”