pixabay.com

Od 1,6 miliona objekata koji su u našoj zemlji u postupku legalizacije ozakonjeno je svega 227.814. Kako „Vesti“ saznaju, u Ministarstvu građevine i infrastrukture uskoro će na sajtu biti moguće pratiti status predmeta. Pilot-projekat treba da počne u Beogradu.

Zahvaljujući tome, svi oni koji strepe i čekaju da li će njihova kuća ili stan biti ozakonjeni uskoro će svoj slučaj moći da prate na internetu, odnosno da vide u kojem je statusu i koja se služba njime trenutno bavi. To će biti još jedan pokušaj države da se dokumentacija izvuče na svetlo dana i da se ubrza postupak legalizacije.

Inače, u Srbiji je u poslednjih petnaestak godina doneto sedam zakona o legalizaciji, ali nijedan nije rešio pitanja bespravne gradnje.

Ipak, građani sa strepnjom iščekuju rešenja države, jer objekti koji su u postupku legalizacije ne mogu biti prometovani – notari ne overavaju kupoprodajne ugovore do okončanja postupka. Rok za ozakonjenje je 2023. godine.

Objekti koji su građeni bez dozvole posle 27. novembra 2015. ne mogu da se legalizuju, jer su predviđeni za rušenje. Značajno je i to što za gradnju nelegalnog objekta više nije odgovoran samo investitor nego i vlasnik parcele. Započeti postupci ozakonjenja moraju da se završe do 2023. U suprotnom, dobiće rešenje da se zahtev za legalizaciju odbija.